ODDELKI IN RAZREDNIKI 2020/21

ODDELEK RAZREDNIK
1. a Sanja Marcen Cvahte, Petra Odlazek (2. učiteljica)
1. b Helena Brezovnik, Sara Urbanija (2. učiteljica)
2. a Darja Bastl
2. b Simona Zupančič
3. a Julija Kramer
3. b Lavra Kuserbanj
3. c Anita Šmid
4. a Nadja Robnik
4. b Ema Kuhar
5. a Nevenka Dečman
5. b Andreja Cvelfer
6. a Lea Podpečan
6. b Špela Lipuš
7. a Melita Kosaber
7. b Marinka Špan
7. c Mojca Godec
8. a Anamarija Lah Šuster
8. b Dijana Žabkar
8. c Matej Močnik
9. a Špela Ude
9. b Tomo Golob