STROKOVNI DELAVCI ŠOLE 2020/21

ZAP. ŠT. IME IN PRIIMEK POUČUJE RAZREDNIK NALOGE
1. Natalija ANDERLUH ŠPO, IP ŠSS, IP IŠO, IP SZZ, NIP ŠPO
2. Darja BASTL RP 2.a vodja tima I. triade
3. Helena BREZOVNIK RP, NIP TJA 1.b
4. Andreja CVELFER RP 5.b
5. Peter ČANJI DKE, OPB, JV
6. Romana DAUGUL porodniški dopust
7. Nevenka DEČMAN RP 5.a
8. Mojca GODEC MAT, IP ROM, NIP RAČ, IP UBE, IP MME 7.c računalničarka
9. Anton GOLNAR ŠPO, IP IŠN, OPB fotografiranje
10. Tomislav GOLOB ZGO, GEO 9.b
11. Tadej GREGORC OPB urejanje šolske spletne strani, kulturni koordinator, ozvočenje, učbeniški sklad
12. Damjana KLADNIK DSP šolska svetovalna delavka, koordinator RS, zdravstvena vzgoja, vzdrževanje reda
13. Melita KOSABER KEM, BIO, NAR, IP POK, IP KEŽ 7.a vodja družboslovno-naravoslovnega tima
14. Julija KRAMER RP 3.a
15. Špela KRESNIK OPB
16. Ema KUHAR RP 4.b vodja tima II. triade
17. Katarina KURNIK TIT, IP OGL, IP OGU, IP OGK, NIP TEH
18. Lavra KUSERBANJ RP 3.b
19. Anamarija LAH ŠUSTER SLJ, IP LIT, IP NI2, IP FVZ 8.a
20. Špela LIPUŠ GUM, OPZ, MPZ, NIP UME, IP GLP 6.b
21. Mateja LUGARIČ projekt tujci (SIMS) nadomeščanje porodniške
22. Sanja MARCEN CVAHTE  RP, OPB, JV 1.a
23. Matej MOČNIK TJA, IP NI1 8.c
24. Alena MUNDA 4.,5.,6. r. SLJ, MAT mus, ISP pomočnica ravnatelja, urejanje oglasnega ekrana
25. Ksenija NOVAK porodniški dopust
26. Petra ODLAZEK 2. učiteljica v 1. a, OPB, JV
27. Monika PAVLOVIĆ DSP
28. Nadja ROBNIK RP 4.a
29. Lea PODPEČAN MAT, OPB 6.a
30. Kristina RADOŠ JANEŽIČ SLJ
31. Maša RAZBORŠEK MAT, FIZ, OPB
32. Urška SOTLER knjižničarka, šolska kronika, splošna podoba šole
33. Brina STRAUS RP, OPB vodja tima OPB
34. Helena ŠKARLIN OPB
35. Anita ŠMID RP 3.c mladinski tisk, skupnost učencev
36. Marinka ŠPAN MAT, FIZ 7.b vodja matematičnega tima
37. Špela UDE NAR, GOS, BIO, IP SPH, IP ONA 9.a organizator šolske prehrane
38. Sara URBANIJA 2. učiteljica v 1. b, OPB, JV
39. Metka VAJDIČ TJA, SLJ vodja jezikoslovnega tima
40. Aleksander VERHOVŠEK TJA ravnatelj, sodelovanje z mediji
41. Lucija VRHOVŠEK JANČIČ ŠPO, IP ŠSP, IP ŠZZ, NIP ŠPO vodja tima ŠLG
42. Simona ZUPANČIČ RP 2.b
43. Dijana ŽABKAR SLJ 8.b

 

ZUNANJI STROKOVNI SODELAVCI

ZAP. ŠT. IME IN PRIIMEK POUČUJE
1. Urška GLAVNIK (OŠ Ljubečna) LUM, IP LS 1, 3
2. Nataša SLAPNIK (Ekonomska šola Celje)                       TJA, NIP N2N
3. Maja JERIČ (Ekonomska šola Celje) OPB, ZGO
4. Lucija POLENIK specialna pedagoginja
5. Martina PFEIFER logopedinja
6. Nadja KOŠTOMAJ surdopedagoginja
7. Nadja ŠTURBEJ surdopedagoginja
8. Mateja OVČAR
9. Tanita PRAŽEN
 

OSTALI DELAVCI ŠOLE

ZAP. ŠT. IME IN PRIIMEK NALOGE
1. Tanja PIRNAT poslovna sekretarka
2. Robert JERMAN hišnik
3. Anton LIPIČNIK kuhar
4. Primož OPREŠNIK kuhar
5. Boštjan PETEK (nadomeščanje bolniške)
6. Marija BEZGOVŠEK pomočnica kuharja
7. Melita REDNAK čistilka
8. Jadranka ŽOLGER čistilka
9. Simona BEZGOVŠEK čistilka
10. Bernarda ZAVRŠEK čistilka
11. Štefica ZUPANC čistilka
12. Nataša RAZGORŠEK spremljevalka
13. Suzana JAVŠNIK spremljevalka
14. Jasna PREBIL spremljevalka
15. Lidija VERDEV informatorka (javna dela)
16. Tomaž MIRNIK učna pomoč (javna dela)