STROKOVNI DELAVCI ŠOLE 2021/22

ZAP. ŠT. IME IN PRIIMEK POUČUJE RAZREDNIK NALOGE
1. Natalija ANDERLUH ŠPO,  IP IŠO, NIP ŠPO
2. Darja BASTL RP 3.a
3. Helena BREZOVNIK RP, NIP TJA 1.b
4. Andreja CVELFER RP 5.b
5. Peter ČANJI DKE, OPB, JV
6. Romana DAUGUL SLJ, ZGO 6.c
7. Nevenka DEČMAN RP 5.a
8. Mojca GODEC MAT, IP ROM, NIP RAČ, IP MME računalničarka
9. Anton GOLNAR ŠPO, IP IŠN, IP ŠSS, IP Šzz, NIP ŠPORT, OPB fotografiranje
10. Tomislav GOLOB ZGO, GEO 9.b
11. Tadej GREGORC OPB urejanje šolske spletne strani, kulturni koordinator, ozvočenje, učbeniški sklad
12. Bernarda JERAJ RP 1.a nadomeščanje porodniške
13. Vesna KAČIČ MAT, TIT, OPB
14. Damjana KLADNIK DSP šolska svetovalna delavka, koordinator RS, zdravstvena vzgoja, vzdrževanje reda
15. Melita KOSABER KEM, BIO, NAR, IP POK 8.a vodja družboslovno-naravoslovnega tima
16. Julija KRAMER RP 2.a
17. Špela KRESNIK OPB porodniški dopust
18. Ema KUHAR RP 4.c
19. Katarina KURNIK TIT, LUM, IP LS1, IP OGL, IP OGU, IP OGK, NIP TEH
20. Lavra KUSERBANJ RP 4.a vodja tima II. triade
21. Anamarija LAH ŠUSTER SLJ, IP NI1, IP NI2, IP NI3 9.a
22. Špela LIPUŠ GUM, OPZ, MPZ, NIP UME, IP GLP, IP GLD 7.b vodja tima ŠLG
23. Sanja MARCEN CVAHTE  RP porodniški dopust
24. Sara MERNIK RP, OPB nadomeščanje porodniške
25. Matej MOČNIK TJA 9.c
26. Alena MUNDA 4.,5.,6. r. SLJ, MAT mus, ISP pomočnica ravnatelja, urejanje oglasnega ekrana
27. Petra ODLAZEK 2. učiteljica v 1. a, OPB, JV
28. Monika PAVLOVIĆ DSP
29. Nadja ROBNIK RP 4.b
30. Lea PODPEČAN MAT 7.a
31. Klara POLIČNIK IP ŠI1, OPB spremljevalka
32. Kristina RADOŠ JANEŽIČ SLJ 6.a vodja jezikoslovnega tima
33. Urška SOTLER knjižničarka, šolska kronika, splošna podoba šole
34. Helena ŠKARLIN OPB
35. Anita ŠMID RP 2.b mladinski tisk, skupnost učencev
36. Marinka ŠPAN MAT, FIZ 8.b vodja matematičnega tima
37. Špela UDE NAR, GOS, BIO, IP SPH, organizator šolske prehrane
38. Sara URBANIJA 2. učiteljica v 1. b, OPB, JV vodja tima OPB
39. Metka VAJDIČ TJA, SLJ 6.b
40. Aleksander VERHOVŠEK TJA ravnatelj, sodelovanje z mediji
41. Lucija VRHOVŠEK JANČIČ ŠPO, IP ŠZZ, NIP ŠPO
42. Simona ZUPANČIČ RP 3.b vodja tima I. triade

 

ZUNANJI STROKOVNI SODELAVCI

ZAP. ŠT. IME IN PRIIMEK POUČUJE
1. Urška GLAVNIK (OŠ Ljubečna) LUM, IP LS 2, 3
2. Nataša SLAPNIK (Ekonomska šola Celje)                       TJA, NIP N2N
3. Maja JERIČ (Ekonomska šola Celje) OPB, ZGO
4. Lucija POLENIK specialna pedagoginja
5. Nataša Tarkuš Pogorevc specialna pedagoginja
6. Nadja KOŠTOMAJ surdopedagoginja
7. Nadja ŠTURBEJ surdopedagoginja
8. Martina ŠKOFLEK logopedinja
9. Tanita PRAŽEN logopedinja

OSTALI DELAVCI ŠOLE

ZAP. ŠT. IME IN PRIIMEK NALOGE
1. Tanja PIRNAT poslovna sekretarka
2. Robert JERMAN hišnik
3. Anton LIPIČNIK kuhar
4. Blaž RIBIČ LIPNIK kuhar
6. Marija BEZGOVŠEK pomočnica kuharja
7. Melita REDNAK čistilka
8. Jadranka ŽOLGER čistilka
9. Simona BEZGOVŠEK čistilka
10. Bernarda ZAVRŠEK čistilka
11. Štefica ZUPANC čistilka
12. Sadina MEMIŠEVIĆ čistilka
13. Nataša RAZGORŠEK spremljevalka
14. Suzana JAVŠNIK spremljevalka
15. Lidija VERDEV informatorka (javna dela)
16. Menka BAČEVA učna pomoč (javna dela)