TEKMOVANJA V ZNANJU 

 

 

TEKMOVANJE

 

ŠOL. REG. DRŽ. MENTOR
Cankarjevo priznanje 8., 9. r. X X X Kristina Radoš Janežič
Cankarjevo priznanje 6., 7. r. X     Kristina Radoš Janežič
Cankarjevo priznanje  4. in 5. r. X     Kristina Radoš Janežič
Angleški jezik X X X Metka Vajdič
Angleški jezik za osmošolce X   X Metka Vajdič
Nemški jezik 8., 9. r. X   X Anamarija Lah Šuster
Vegovo priznanje X   X Lea Podpečan
Logika X   X Marinka Špan
Logika RS X     Anita Šmid
Stefanovo priznanje X X X Marinka Špan
Preglovo priznanje X   X Melita Kosaber
Geografija X X X Tomislav Golob
Zgodovina X X X Romana Daugul
Tehnična vzgoja X X X Katarina Kurnik
Športna vzgoja X X X A. Golnar, N. Anderluh, L. Vrhovšek Jančič
Kaj veš o prometu X X X Andreja Cvelfer
Kenguru X     Sara Urbanija
Proteusovo priznanje X   X Špela Ude
Vesela šola X X X Julija Kramer, Romana Daugul
Roševi dnevi   X   Kristina Radoš Janežič
Razvedrilna matematika X   X Vesna Kačič
Bober X   X Mojca Godec
Sladkorna bolezen X   X Špela Lipuš
Male sive celice X     Lea Podpečan
Logična pošast X   X Marinka Špan