OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 2020/21

RAZRED

PREDMET

UČITELJ

KDAJ

  7.

OBDELAVA GRADIV:LES

Katarina Kurnik

SREDA, 6. URA

SODOBNA PRIPRAVA HRANE

Špela Ude

PONEDELJEK, 6 in 7. URA (na 14 dni)

ŠPORT ZA SPROSTITEV

Lucija Vrhovšek J.

N. Anderluh

TOREK, 7. URA

LITERARNI KLUB

Anamarija L. Šuster

PONEDELJEK, 0. URA

NEMŠČINA I

Matej Močnik

SREDA, 0. URA

PETEK, 6. URA

FILMSKA VZGOJA

Anamarija L. Šuster

ČETRTEK, 0. URA

UREJANJE BESEDIL

Mojca Godec

PONEDELJEK, 0. URA

 

 

 

 

8.

POSKUSI V KEMIJI

Melita Kosaber

TOREK, 7. URA

OBDELAVA GRADIV:UM.SNOVI

Katarina Kurnik

SREDA, 0. URA

ŠPORT ZA ZDRAVJE

Lucija Vrhovšek J.

N. Anderluh

PONEDELJEK, 0. URA

ORGANIZMI V NARAVI IN UMETNEM OKOLJU

Špela Ude

ČETRTEK, 6. IN 7. URA (na 14 dni)

LIKOVNO SNOVANJE II

Urška Glavnik

TOREK, 0. URA

VERSTVA IN ETIKA II

Peter Čanji

TOREK, 0. URA

FILMSKA VZGOJA Anamarija L. Šuster ČETRTEK, 0. URA

GLASBENA DELA

Špela Lipuš

TOREK, 7. URA

MULTIMEDIJA

Mojca Godec

SREDA, 6. URA

NEMŠČINA II

Anamarija L. Šuster

PONEDELJEK, 0. URA
SREDA, 0. URA

 

 

 

 

9.

OBDELAVA GRADIV:KOVINE

Katarina Kurnik

PONEDELJEK,  7. URA

KEMIJA V ŽIVLJENJU

Melita Kosaber

ČETRTEK, 0. URA

IZBRANI ŠPORT: ODBOJKA

IZBRANI ŠPORT: NOGOMET

Natalija Anderluh

Anton Golnar

SREDA, 0. URA

NEMŠČINA III

Matej Močnik

PONEDELJEK, 7. URA
ČETRTEK, 6. URA

RAČUNALNIŠKA OMREŽJA

Mojca Godec

PONEDELJEK,  7. URA

FILMSKA VZGOJA

Anamarija L. Šuster

ČETRTEK, 0. URA

GLASBENI PROJEKT

Špela Lipuš

TOREK, 6. URA

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 2020/21

RAZRED

PREDMET

UČITELJ

KDAJ

1.

ANGLEŠČINA

Helena Brezovnik

PON., TOR., SRE., ČET. 5. URA

 

 

 

 

4.

NEMŠČINA

Nataša Slapnik

TOREK, 0. URA

SREDA, 0. URA

ŠPORT

Natalija Anderluh

PETEK, 6. URA

UMETNOST

Špela Lipuš

SREDA, 6. URA

TEHNIKA

Katarina Kurnik

PONEDELJEK, 5. URA

RAČUNALNIŠTVO

Mojca Godec

TOREK, 6. URA

 

 

 

 

5.

NEMŠČINA

Nataša Slapnik

TOREK, 0. URA

SREDA, 0. URA

ŠPORT

Lucija V. Jančič

PETEK, 6. URA

TEHNIKA

Katarina Kurnik

PONEDELJEK, 6. URA

UMETNOST

Špela Lipuš

SREDA, 6. URA

RAČUNALNIŠTVO

Mojca Godec

ČETRTEK, 7. URA

 

 

 

 

6.

NEMŠČINA

Nataša Slapnik

TOREK, 0. URA

SREDA, 0. URA

ŠPORT

Natalija Anderluh

ČETRTEK, 0. URA

TEHNIKA

Katarina Kurnik

SREDA, 1. URA

UMETNOST

Špela Lipuš

SREDA, 6. URA

RAČUNALNIŠTVO

Mojca Godec

PONEDELJEK, 6. URA