OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 2021/22

RAZRED

PREDMET

UČITELJ

KDAJ

  7.

OBDELAVA GRADIV:LES

Katarina Kurnik

PETEK, 6. IN 7. URA

SODOBNA PRIPRAVA HRANE

Špela Ude

ČETRTEK, 6 in 7. URA (na 14 dni)

ŠPORT ZA SPROSTITEV

Anton Golnar

SREDA, 0. URA

GLASBENA DELA

Špela Lipuš

SREDA, 6. URA

NEMŠČINA I

Anamarija L. Šuster

PONEDELJEK, 0. URA

ČETRTEK, 6. URA

LIKOVNO SNOVANJE I

Katarina Kurnik

PONEDELJEK, 6. URA

LOGIKA

Marinka Špan

PETEK, 0. URA

ŠPANŠČINA

Klara Poličnik

PONEDELJEK, 0. URA

ČETRTEK, 6. URA

 

 

 

 

8.

POSKUSI V KEMIJI

Melita Kosaber

PONEDELJEK, 0. URA

OBDELAVA GRADIV:UM.SNOVI

Katarina Kurnik

PETEK, 0. URA

ŠPORT ZA ZDRAVJE

Lucija Vrhovšek J.

Tone Golnar

TOREK, 0. URA

LOGIKA

Marinka Špan

PETEK, 0. URA

LIKOVNO SNOVANJE II

Urška Glavnik

TOREK, 6. URA

MULTIMEDIJA

Mojca Godec

PONEDELJEK, 0. URA

NEMŠČINA II

Anamarija L. Šuster

TOREK, 6. URA
ČETRTEK, 0. URA

 

 

 

 

9.

OBDELAVA GRADIV:KOVINE

Katarina Kurnik

PONEDELJEK,  7. URA

LOGIKA

Marinka Špan

ČETRTEK, 0. URA

IZBRANI ŠPORT: ODBOJKA

IZBRANI ŠPORT: NOGOMET

Natalija Anderluh

Anton Golnar

PONEDELJEK, 0. URA
ČETRTEK, 0. URA

NEMŠČINA III

Anamarija L. Šuster

PONEDELJEK, 7. URA
TOREK, 0. URA

RAČUNALNIŠKA OMREŽJA

Mojca Godec

PETEK,  5. URA

LIKOVNO SNOVANJE

Urška Glavnik

TOREK, 0. URA

GLASBENI PROJEKT

Špela Lipuš

PETEK, 5. URA

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 2021/22

RAZRED

PREDMET

UČITELJ

KDAJ

1.

ANGLEŠČINA

Helena Brezovnik

PON., TOR., SRE., ČET. 5. URA

 

 

 

 

4.

NEMŠČINA

Nataša Slapnik

TOREK, 0. URA

SREDA, 0. URA

ŠPORT

Lucija V. Jančič, Tone Golnar

PONEDELJEK, 5. URA

UMETNOST

Špela Lipuš

PONEDELJEK, 0. URA

RAČUNALNIŠTVO

Mojca Godec

TOREK, 6. URA
(4. b)

SREDA, 6. URA
(4. a, c)

 

 

 

 

5.

NEMŠČINA

Nataša Slapnik

TOREK, 0. URA

SREDA, 0. URA

ŠPORT

Natalija Anderluh

PONEDELJEK, 6. URA

TEHNIKA

Katarina Kurnik

ČETRTEK, 7. URA

UMETNOST

Špela Lipuš

PONEDELJEK, 0. URA

RAČUNALNIŠTVO

Mojca Godec

TOREK, 6. URA

 

 

 

 

6.

NEMŠČINA

Nataša Slapnik

TOREK, 0. URA

SREDA, 0. URA

ŠPORT

Lucija V. Jančič

PONEDELJEK, 6. URA

TEHNIKA

Katarina Kurnik

PETEK, 5. URA

UMETNOST

Špela Lipuš

PONEDELJEK, 0. URA

RAČUNALNIŠTVO

Mojca Godec

ČETRTEK, 6. URA