OBČINSKI PROJEKTI

PROJEKT

KOORDINATOR

NOSILCI

ROK

Evropska vas – koordinacija projekta v MO Celje

Aleksander Verhovšek

tim sodelavcev

vse leto

Pozdrav ptic miru

Nevenka Dečman

tim sodelavcev

september 2021

Mladi podjetniki

Damjana Kladnik

razredniki 5. r., ŠSS

vse leto

Evropska vas

Helena Brezovnik

vsi delavci šole

9. maj 2022

Knjigokusci

Urška Sotler

tim sodelavcev

vse leto