03 425 14 00 info@3os-celje.si

Jutranje varstvo

Jutranje varstvo je tako kot podaljšano bivanje del razširjenega programa osnovne šole. Je oblika vzgojnega dela za učence 1. razreda. ki pred poukom potrebujejo varstvo. Vključitev je prostovoljna.
Dnevno delo od 6.30–8.20 v prostorih 1. razredov. Delo opravljata Anton Golnar in Petra Odlazek,

 

 

Dostopnost