03 425 14 00 info@3os-celje.si

Roditeljski sestanki

Prvi roditeljski sestanek

 

RAZRED

 

TEMA

IZVAJALEC

ČAS

1.

Uvodni oddelčni sestanek

razredniki

september 2023

2.

Uvodni oddelčni sestanek

razredniki

september 2023

3.

Uvodni oddelčni sestanek

razredniki

september 2023

4.

Uvodni oddelčni sestanek

razredniki

september 2023

5.

Uvodni oddelčni sestanek

razredniki

september 2023

6.

Uvodni oddelčni sestanek

razredniki

september 2023

7.

Uvodni oddelčni sestanek

razredniki

september 2023

8.

Uvodni oddelčni sestanek

razredniki

september 2023

9.

Uvodni oddelčni sestanek

razredniki

september 2023

 

Drugi roditeljski sestanek

 

RAZRED

 

TEMA

IZVAJALEC

ČAS

1.

Oddelčni sestanek ob koncu I. ocenjevalnega obdobja

Izobraževalne vsebine za starše

razredniki

februar 2024

2.

Oddelčni sestanek ob koncu I. ocenjevalnega obdobja

Izobraževalne vsebine za starše

razredniki

februar 2024

3.

Oddelčni sestanek ob koncu I. ocenjevalnega obdobja

Izobraževalne vsebine za starše

razredniki

februar 2024

4.

Oddelčni sestanek ob koncu I. ocenjevalnega obdobja

Izobraževalne vsebine za starše

razredniki

februar 2024

5.

Oddelčni sestanek ob koncu I. ocenjevalnega obdobja

Izobraževalne vsebine za starše

razredniki

februar 2024

6.

Oddelčni sestanek ob koncu I. ocenjevalnega obdobja

Izobraževalne vsebine za starše

razredniki

februar 2024

7.

Oddelčni sestanek ob koncu I. ocenjevalnega obdobja

Izobraževalne vsebine za starše

razredniki

februar 2024

8.

Oddelčni sestanek ob koncu I. ocenjevalnega obdobja

Izobraževalne vsebine za starše

razredniki

februar 2024

9.

Oddelčni sestanek ob koncu I. ocenjevalnega obdobja

Izobraževalne vsebine za starše

razredniki

februar 2024

 

Zaključni roditeljski sestanek

 

RAZRED

 

TEMA

IZVAJALEC

ČAS

Bodoči prvošolci

Na pragu devetletke

A. Verhovšek

A. Munda

M. Kristanc

D. Kladnik

tim 1. razreda

junij 2024

1.

Zaključni roditeljski sestanek

tim 1. razreda

junij 2024

2.

Zaključni roditeljski sestanek

tim 2. razreda

junij 2024

3.

Pred drugo triado

Nadarjeni

Naravoslovna šola v naravi

Zaključni roditeljski sestanek

A. Verhovšek

D. Kladnik

tim 4. razreda

tim 3. razreda

junij 2024

4.

Letna šola v naravi

Zaključni roditeljski sestanek

tim 5. razreda

tim 4. razreda

junij 2024

5.

S kolesom varno v promet

Zaključni roditeljski sestanek

tim 5. razreda

junij 2024

6.

Tretja triada, predstavitev izbirnih predmetov v 7/9 ter fleksibilna in delna zunanja diferenciacija

Zaključni roditeljski sestanek

A. Verhovšek

razredniki

junij 2024

7.

Predmetnik 8. r., delo v diferenciranih skupinah, delna zunanja diferenciacija,

ocenjevanje in delo

Šola v naravi

Zaključni roditeljski sestanek

A. Verhovšek

razredniki

junij 2024

 

 

8.

Delo v 9. razredu

Zaključni roditeljski sestanek

A. Verhovšek

razredniki

junij 2024

9.

Valeta

Zaključni izlet

Zaključni roditeljski sestanek

razredniki

maj 2024

Dostopnost