03 425 14 00 info@3os-celje.si

Šolski sklad

 

Zavod III. osnovne šole Celje je na seji sveta zavoda 2. 10. 2012 sprejel sklep o ustanovitvi šolskega sklada. Na osnovi tega smo oblikovali osnovne kriterije in pogoje za dodelitev sredstev za subvencioniranje šol v naravi in ostalih dejavnosti.

Prispele vloge za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi se obravnavajo po naslednjih kriterijih:

  • vložitev vloge za dodelitev sredstev iz šolskega sklada za subvencioniranje šole v naravi,
  • fotokopija odločbe Centra za socialno delo o otroškem dodatku,
  • subvencioniran delež šolskega sklada znaša največ 2/3 celotnega zneska določene šole v naravi, razen v izrednih primerih*,
  • informacija o sredstvih, ki so bila posameznemu učencu že dodeljena tekom njegovega šolanja na III. osnovni šoli,
  • v primeru, da učenec prejema sredstva iz naslova botrstva, do subvencije sredstev iz šolskega  sklada ni upravičen.
*izredni primer: nenadna izguba službe, zdravstveno stanje v družini, itd. (na osebno prošnjo staršev ali zakonitih skrbnikov otroka).
 

QR KODA – Za donacijo v šolski sklad III. osnovne šole Celje

 

Dostopnost