03 425 14 00 info@3os-celje.si

Kriteriji za dodelitev sredstev učencem za subvencioniranje šole v naravi

 

Vloge za dodelitev sredstev za potrebe šole v naravi se oddajajo vsaj 14 dni pred izvedbo določene šole v naravi. 

Vloge za dodelitev sredstev za potrebe dni dejavnosti in tečajev pa se oddajo najkasneje  dan pred samo izvedbo.

O posameznih vlogah upravni odbor odloča preko korespodenčnih sej (dodelitev sredstev za plavalne in drsalne tečaje, dneve dejavnosti, kjer znesek presega 25 €).  V primerih, ko se odloča o dodelitvi večjih zneskov (npr. šole v naravi) tudi na posameznih sestankih odbora.  Zneski, manjši od 25 €, pa so v domeni razrednika in predstavnika šolskega sklada.

Obrazca za dodelitev sredstev iz šolskega sklada sta na voljo razrednikom in ostalim učiteljem v zbornici šole in kabinetu razredne stopnje ter prostorih 1. razredov. Starši ju lahko pridobijo tudi na spletni strani šole.

Predsednica upravnega odbora šolskega sklada: Helena Škarlin

 

Dostopnost