03 425 14 00 info@3os-celje.si

III. osnovna šola Celje

Vodnikova 4,

3000 Celje


Tajništvo šole

Tajništvo: Tanja Pirnat

+386 3 425 14 00

Elektronska pošta:

tanja.pirnat@3os-celje.si


Vodstvo šole

Ravnatelj: Aleksander Verhovšek, prof.

+386 3 425 14 12

Elektronska pošta:

aleksander.verhovsek@3os-celje.si

Pomočnica ravnatelja: Alena Munda, prof

+386 3 425 14 13

alena.munda@3os-celje.si


Svetovalna služba

Damjana Kladnik

+386 3 425 14 15

Elektronska pošta:

damjana.kladnik@3os-celje.si


Vodja šolske prehrane

Špela Ude

+386 3 425 14 03

Elektronska pošta:

spela.ude@3os-celje.si


Knjižnica

Tadej Gregorc

+386 3 425 14 18

Elektronska pošta:

tadej.gregorc@3os-celje.si


Zbornica razredne stopnje

+386 3 425 14 19


Zbornica predmetne stopnje

+386 3 425 14 14


Zbornica prvih razredov

+386 3 425 14 30


Kuhinja

+386 3 425 14 17

Dostopnost