SKUPNOST UČENCEV

ANASTAZIJA SALOBIR OMERZU USPEŠNO ZASTOPALA ŠOLO NA NACIONALNEM OTROŠKEM PARLAMENTU

 1. aprila 2021 smo izvedli 31. nacionalni Otroški parlament, prvič preko spletne aplikacije zoom. Sodelovalo je preko 130 učencev, skupaj z mentorji in ostalimi gosti je udeležencev bilo preko 200. Delovno predsedstvo Otroškega parlamenta v sestavi predsednik Jure Šimonka, član Primož Oberč ter članica Vida Volk je zasedanje vodilo iz velike dvorane v pritličju Tomšičeve 5. Uvodoma so mlade pozdravili predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, predsednik Državnega zbora RS Igor Zorčič in predsednica Zveze prijateljev mladine Slovenije Darja Groznik.

Mladi parlamentarci so se o izzivih izbire poklica že od začetka šolskega leta pogovarjali po osnovnih šolah, nato pa so potekali občinski, medobčinski in regijski otroški parlamenti. Na regijskih parlamentih izvoljeni predstavniki so na zasedanju zastopali interese vrstnikov. Med njimi je bila izbrana kot predstavnica savinjske regije tudi učenka naše šole Anastazija Salobir Omerzu.

Mladi parlamentarci so podali resna mnenja, tehtne pomisleke in konstruktivne predloge:

  • V osnovnih šolah bi potrebovali več prakse in informacij o različnih poklicih.
  • Smiselno bi bilo povezovanje učnih predmetov in predstavitev poklicev.
  • Ker med šolami obstajajo velike razlike glede ocen, predlagamo ponovno uveljavitev sprejemnih izpitov.
  • Nekatere poklice bodo nadomestili roboti, nekaterih poklicev ne bo več.
  • Poklici, kjer je potreben človeški stik, bodo vedno potrebni in jih tehnika ne bo mogla nikoli nadomestiti. Novi poklici v prihodnosti bodo zahtevali nova znanja, veščine ter večopravilnost. Tudi medpoklicno povezovanje.
  • Do poklica vodi nešteto poti, kot so delovne navade, želje, šola, osebne vrednote, trg zaposlitve, tudi sreča. Potrebno se je naučiti delovanja v različnih skupnostih in okoliščinah. Verjeti moramo vase, graditi samopodobo in se znati samoodločati. Potrebujemo podporo staršev in svobodno izbiro poklica.
  • Digitalni svet ima tudi prednosti, več ljudi je imelo možnost ogleda informativnih dnevov.
  • Ne smemo pozabiti na ravnovesje med digitalnim in realnim življenjem.
  • Znanje tujih jezikov nam omogoča zaposlovanje v tujini. Vendar pa izražamo tudi željo ostati v Sloveniji, kjer poznaš jezik, imaš družino in je varna država. Več financiranja bi bilo treba nameniti razvijanju slovenskega zaposlitvenega trga.
  • Mladi so izpostavili poziv vladi, da ob epidemiloloških valih ne ustavljajo celotne ekonomije, še posebej pa ne šol.
  • Mladi so izpostavili, da Slovenija potrebuje Ministra za srečo.

S temo Moja poklicna prihodnost bomo nadaljevali tudi v šolskem letu 2021/2022.

Mentorica šolskega parlamenta:

Anita Šmid

UDELEŽILI SMO SE REGIJSKEGA OTROŠKEGA PARLAMENTA

Regijsko zasedanje otroškega parlamenta celjske regije se je odvijalo 16. 4. 2021 na daljavo, preko zoom povezave, v organizaciji OŠ Štore s sodelovanjem  MDPM Celje.

Udeležilo se ga je 20 mladih poslancev. V delavnici so mladi parlamentarci razpravljali o naslednjih temah:

–          Osebnostne lastnosti, znanja in veščine za moj poklic.

–          Kateri poklici bodo vedno v povpraševanju?

–          Samooskrbno delovanje, trajnostno življenje, preživetje človeštva.

–          Preizkušnje novega časa / Slovenija, Evropa, Svet in poklici.

V skupnem zaključnem delu dogodka je sledila predstavitev razmišljanj na vse štiri izpostavljene teme. Mladi parlamentarci so bili v izražanju svojih mnenj odločni, kritični, pa tudi spoštljivi do sogovorcev. Izbrali so tudi mlade poslance, ki se bodo 21. 4. 2021, udeležili nacionalnega otroškega parlamenta, ki bo prav tako potekal na daljavo. Celjsko regijo bo zastopala tudi naša devetošolka Anastazija Salobir Omerzu. Iskreno ji čestitamo in ji želimo uspešno udeležbo na nacionalnem otroškem parlamentu.

Mentorica otroškega parlamenta: Anita Šmid

OTROŠKI OBČINSKI PARLAMENT

V sredo, 31. 3. 2021, je preko ZOOM-a potekal občinski parlament, na katerem so našo šolo zastopale mlade parlamentarke Ana Steblovnik, Klara Roudi in Anastazija Salobir Omerzu. Debata je že drugo leto zapored potekala na temo Moja poklicna prihodnost. Mladi parlamentarci osnovnih šol celjske občine so svoja razmišljanja podajali v sklopu dveh delavnic. Prva je potekala pod mentorstvom Bojana Pozniča iz OŠ Lava, druga pa pod mentorstvom Tatjane Mravlak iz OŠ Štore. Udeleženci so podajali svoja mnenja o tem, kakšne so preizkušnje novega časa in osebnostne lastnosti za poklice prihodnosti, kateri poklici bodo vedno v povpraševanju, kakšne so možnosti samooskrbnega delovanja in podobno. Razvile so se zanimive debate, v katerih so se parlamentarci zavzemali za raznolika stališča, podkrepljena z močnimi argumenti. Ob koncu zasedanja smo izvolili predstavnico Anastazijo Salobir Omerzu, ki bo našo šolo zastopala na regijskem parlamentu. Iskrene čestitke!

Mentorica otroškega parlamenta: Anita Šmid

NASTALA JE E-KNJIGA POKLICEV

V šolskih letih 2019/2020 in 2020/2021 je tema otroškega parlamenta Moja poklicna prihodnost. Učenci oddelkov naše šole, ki so vključeni v skupnost učencev, so celo šolsko leto iskali anketirance, ki bi sodelovali v anketnem vprašalniku, preko katerega bi bolje spoznali njihov poklic in se lažje odločili za izbiro svojega. Učenci so anketirali odrasle osebe, ki opravljajo zanimiv, nenavaden, perspektiven poklic ali poklic, ki bi si ga sami želeli opravljati.

Z zbiranjem anket je nastala e-knjiga poklicev, ki naj služi kot pomoč pri izbiri poklicne poti. Uživajte v listanju s klikom na spodnjo fotografijo!

OBČINSKI PARLAMENT

V sredo, 4. 3. 2020, je v narodnem domu v Celju potekal občinski parlament. Našo šolo je na parlamentu zastopalo 10 predstavnikov: Živa Pustatičnik, Ajda Botolin, Jakob Čater, Sara Zorko, Ema Šarman, Žan L uka Umičević, Tim Bezenšek, Ariana Slapšark, Nikita Šumiga Kolarić in Ana Steblovnik.

Po kratkem kulturnem programu so se učenci razporedili v tri skupine in se udeležili delavnic, na katerih so z vrstniki razglabljali o poklicih naše prihodnosti, o tem, kako se pripraviti na informativni dan ter koliko časa namenijo pogovoru o poklicih v posameznih triadah.

Sledila so plenarna poročanja ter debata. Učenci so poudarili, da bi se od 6. do 9. razreda želeli na šoli bolj aktivno seznaniti z možnostmi poklicne usmeritve. Predlagali so organizacijo poklicnih tržnic, na kateri bi dijaki različnih srednjih šol podajali informacije o šolah.

Učenci so rekli, da šole na sobotnih informativnih dnevih niso tako dobro pripravljene kot na petkovih. Na debati, ki se je razvila v zadnjem delu občinskega parlamenta, so učenci izrazili tudi skrb za okolje in to, da bodo v prihodnosti pomembni tudi poklici, ki se bodo nanašali na varovanje okolja ter da stroji ne morejo nikoli popolnoma nadomestiti človeškega dela.

Na regijsko tekmovanje, ki bo  16. 3. 2020, v Štorah,  se je uvrstil Žan Luka Umičević.

Mentorica skupnosti učencev: Anita Šmid

ŠOLSKI PARLAMENT

V torek, 28. 1. 2020, je ob 13. uri na naši šoli potekal otroški parlament na temo “Moja poklicna prihodnost”. Na šolskem parlamentu  so predstavniki vseh razredov prenesli parlamentarcem, pomočnici ravnatelja in mentorici skupnosti učencev razmišljanja na temo Moja poklicna prihodnost. O tej temi so učenci razpravljali na razrednih skupnostih. Svoja mnenja, stališča in ugotovitve sošolcev so podkrepili in popestrili z izvirnimi filmi in prezentacijami. Predsednik skupnosti učencev, Žan Luka Umičević, je povezoval srečanje ter parlamentarcem zastavljal vprašanja. Po uspešnem pogovoru, ki se je razvil med učenci, so parlamentarci izbrali predstavnike, ki bodo zastopali učence III. OŠ na občinskem parlamentu. To so: Živa Pustatičnik, Ajda Botolin, Jakob Čater, Sara Zorko, Ema Šarman, Žan Luka Umičević, Tim Bezenšek, Ariana Slapšark, Nikita Šumiga Kolarić ter Ana Steblovnik. Izbranim predstavnikom iskreno čestitamo!

Predsednica SU: Anita Šmid


SESTAVA (ŠOLSKO LETO 2019/20):

PREDSEDNIK:

 

ŽAN LUKA UMIČEVIČ

 

NAMESTNIK:

 

TIM BEZENŠEK 

TAJNICA:

 

 ŽIVA PUSTATIČNIK

REFERENT ZA DISCIPLINO:

 

MARTIN HOLOBAR 

REFERENT ZA UČNI USPEH:

 

 ANEJ RAJH

REFERENTKA ZA PREHRANO:

 

 ARIANA SLAPŠARK

 

 

 

 

 

 

 

ČLANI SKUPNOSTI UČENCEV PO ODDELČNIH SKUPNOSTIH v ŠOLSKEM LETU 2019/20:

 

RAZRED

PREDSEDNIK

NAMESTNIK

4. A

Marina Rajević Komadina

Zara Lukman

4. B

Kaja Žafran

Lara Julija Papotnik

5. A

Matevž Gabrovec

Žiga Polajžer

5. B

Ajda Pogelšek

Filip Škof

6. A

Lukas Veber

Ana Steblovnik

6. B

Iva Marinšek

Vitja Rakita

6. C

Maja Magdalena Turkovič

Liam Pezdevšek

7. A

Anej Rajh

Sabahudin Husejdinović

7. B

Klara Roudi

Martin Holobar

7. C

Miha Krznar

Jaka Žafran

8. A

Bor Grahek

Anastazija Salobir Omerzu

8. B

Tima Bezenšek

Ariana Slapšark

9. A

Sara Zorko

Ema Šarman

9. B

Živa Pustatičnik

Žan Luka Umičevič


 


NOVOST! KOCKA ČLOVEČNOSTI – IGRA VRLIN ZA ŽIVLJENJE

 


SVETOVNI DAN BOJA PROTI AIDSU
AIDS izdelovanje pentelj ozavanje
V okviru SU smo se odločili in izdelali rdeče pentlje ob svetovnem dnevu boja proti AIDSU. Prostovoljci Žan Luka, Klara in Marcel so pentlje razdeljevali ter s tem ozaveščali učitelje, učence in obiskovalce šole.
  aids  AIDS razdeljevanje pentelj
REGIJSKI OTROSKI PARLAMENT splet page 001
OBCINSKI OTROSKI PARLAMENT splet page 001
SOLSKI OTROSKI PARLAMENT splet page 001