03 425 14 00 info@3os-celje.si

Šolska skupnost

 

Za uveljavljanje svojih pravic in interesov se oddelčne skupnosti povezujejo v skupnost učencev šole. V skupnost učencev šole so vključeni predstavniki oddelčnih skupnosti (po dva iz vsakega oddelka).

Skupnost učencev na začetku šolskega leta sprejme letni program dela.

Naloge skupnosti učencev šole so:

  • izvolitev novega vodstva skupnosti učencev in razdelitev posameznih zadolžitev (predsednik, namestnik, tajnik, referent za disciplino, referent za šolsko prehrano),
  • spremljanje in  uresničevanje pravic in dolžnosti učencev ter opozarjanje ravnatelja in svet šole na morebitne kršitve pravic učencev,
  • zbiranje pripomb in predlogov oddelčnih skupnosti v zvezi z življenjem in delom na šoli, predlaganje izboljšav bivalnega okolja in sodelovanje pri uresničitvi idej in vizije šole ter sodelovanje z vodstvom šole,
  • načrtovanje in organizacija skupnih akcij (zbiralne akcije, solidarnostne akcije ipd.),
  • sodelovanje pri pripravi in izvedbi otroškega parlamenta in predstavitev na občinskem parlamentu,
  • prikaz uspešnost posameznih razredov v disciplini za vsak mesec (točke),
  • pomoč mlajšim učencem (prostovoljstvo v OPB),
  • aktivno sodelovanje pri obeležitvi pomembnih svetovnih dni (teden otroka, dan boja proti AIDSU, svetovni dan Zemlje, svetovni dan knjige).

Šolska skupnost bo vključena v program Otroški parlament. Program je nastal na pobudo učencev in pomeni eno od izvirnih oblik spodbujanja otrok k izražanju lastnih mnenj o vprašanjih, ki jih izberejo sami. Otroški parlamenti delujejo v obliki zasedanj (razprav), ki omogočajo sodelovanje vsem osnovnošolcem. Organizator programa je Zveza prijateljev mladine Slovenije.

V okviru našega sodelovanja bomo na šoli izvedli šolski otroški parlament, na katerem bodo učenci sveže zamisli ustvarjali s skupinskim delom in jih predstavili na območnem otroškem parlamentu. Temu sledi regionalni in na koncu nacionalni otroški parlament v dvorani Državnega zbora Republike Slovenije.

  V šolskem letu 2023/2024 bo na Otroških parlamentih aktualna tema razprav Duševno zdravje otrok in mladih.

 

 

Mentorica SU: Sara Urbanija

 

Dostopnost