03 425 14 00 info@3os-celje.si

Prometna varnost

 

Ceste in ulice so polne otrok, zato je pomembno, da opozorimo na prometno varnost.
Učenci so ob prihodu in vračanju iz šole prometno ogroženi. Prometni varnosti učencev namenjamo posebno pozornost.
Seznanjamo jih s šolskimi oz. najvarnejšimi potmi, ki vodijo do šole.

Šola ima za večjo varnost svojih učencev izdelan načrt šolskih poti, v katerem so predlagane in natančno opisane. Posebej opozarjamo na prometno izpostavljene točke na njih in pravilno ravnanje. Tam je potrebna še večja pozornost in previdnost ter učenje ustreznega ravnanja.
Kliknite na spodnjo povezavo in spoznali boste najbolj izpostavljene točke:

Veliko nesreč pa se zgodi tudi zaradi napak ali neustreznega ravnanja pešcev.

 

Najpomembnejša pravila, ki jih morajo otroci poznati za varno pot v šolo in domov:

 • Cesto lahko prečkajo samo na prehodu za pešce in pri zeleni luči na semaforju za pešce v primeru semaforiziranih prehodov.
 • Na svoji poti naj uporabljajo označene ali semaforizirane prehode za pešce, nadhode oziroma podhode.
 • Pred prečkanjem ceste se morajo prepričati, ali imajo prosto pot(pogled na levo, desno in še enkrat levo).
 • Pravilno morajo hoditi po pločniku ali ob robu ceste, kjer ni pločnika.
 • Ne smejo nenadoma stopiti na cesto.
 • Ne smejo se igrati na pločniku.
 • Pri hoji naj bodo opremljeni s kresničko.
 • Za vožnjo s kolesom naj uporabljajo kolesarsko stezo.
 • Kolo naj vozijo počasi in previdno, s kolesarskim izpitom in na pravilno opremljenem kolesu.
 • Uporabljati morajo kolesarsko čelado. To po novem velja za vse voznike in potnike na kolesu, do dopolnjenega 18. leta starosti.
 • Med vožnjo z vozilom pa morajo biti pripeti z ustreznim zadrževalnim sistemom.

Starši!

 • Te in prihodnje dni čim več časa namenite prometnovarnostni vzgoji svojih otrok! Seznanite jih z nekaterimi osnovnimi prometnimi pravili (pomen barv na semaforju, možne nevarnosti na šolski poti …)
 • Preverite, kaj vaši otroci znajo in zmorejo, ne le na šolski poti, ampak tudi na sprehodu, na kolesu ali v avtomobilu.
 • Pri tem ne pozabite, da z lastnim ravnanjem dajete zgled svojim otrokom! Pomislite, kako sami prečkate cesto, ali uporabljate varnostne pasove, kako parkirate, ali vpričo svojih otrok telefonirate med vožnjo?
 • Pri prevozu otroke dosledno zavarujte z varnostnimi pasovi oziroma jih prevažajte zavarovane v ustreznih sedežih, primernih otrokovi starosti in telesni teži. Tudi sami se vedno pripnite!
 • Poskrbite, da bodo otroci v avto vstopali in iz avta izstopali na tisti strani, ki je obrnjena stran od drugih vozil in prometa. Nevarno je tudi vsako prerivanje otrok ob avtu! Mlajšega otroka starši iz vozila vzemite sami.

 

Vozniki!

 

 • Kot udeleženci v prometu bodite na otroke in njihovo nepredvidljivost še posebej pozorni!
 • Temu prilagodite tudi način svoje vožnje. V bližini šolskih poti zmanjšajte hitrost vožnje. Vozite še posebej previdno, počasi in na zadostni varnostni razdalji.
 • Še posebej bodite pozorni v bližini vrtcev in šol ter krajev, kjer se morda igrajo otroci (npr. na ulicah, na parkiriščih …).
 • Pešcem odstopite prednost, da bodo lahko varno prečkali cesto.
 • Parkirati morate pravilno, saj z nepravilno ustavitvijo ali parkiranjem lahko ne samo ovirate, temveč otroke in druge pešce tudi ogrožate.
 • Izogibajte se uporabi mobilnega telefona med vožnjo, ki nevarno preusmerja pozornost s ceste in dogajanja v prometu.
  Vir: policija.si

UČENCI LAHKO S SVOJIM RAVNANJEM POMEMBNO PRISPEVAMO K VEČJI VARNOSTI!

Prometno vzgojo, ki je predpisana z učnimi načrti za posamezne razrede in v oddelekih podaljšanega bivanja, bomo izvajali dosledno in kvalitetno.
Vse učence bomo seznanili s Prometnovarnostnim načrtom za našo šolo. Sodelovali bomo na različnih akcijah v zvezi z varnostjo v cestnem prometu.

V letošnjem šolskem letu bomo izpeljali kolesarski tečaj za učence 5. razreda, teoretični del izpita bomo izpeljali do meseca aprila, praktični del pa v maju in juniju 2024.
Sodelovali bomo v tekmovanju Kaj veš o prometu.

Tekmovanje poteka tako na šolski ravni, na ravni občin, regij ter nazadnje na državni ravni.
Sama tekmovanja se zasnovana iz:

 • teoretičnega dela o poznavanju cestno-prometnih predpisov,
 • spretnostne vožnje na poligonu,
 • praktične vožnje v prometu.

Učence bomo stalno seznanjali z vsebinami prometne varnosti in gibanja v prometu v času rednih ur pouka. Sodelovali bomo s Policijsko postajo Celje ter s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

Mentorica prometne varnosti na šoli je Andreja Cvelfer, prof.

 

 

Dostopnost