ZDRAVSTVENO VARSTVO OTROK

 

Šola skrbi za preventivno zdravstveno varstvo učencev. Pri tem sodeluje z Dispanzerjem za šolske otroke in mladino ZD Celje pri rednih sistematičnih zdravstvenih pregledih in cepljenjih ter preventivni dejavnosti na področju vzgoje za zdravje in zobozdravstva. Zdravstveno varstvo poteka  skladu s Pravilnikom za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni. Šolska zdravnica je Tanja Zbašnik Mulec, dr. med., spec. pediatrije, ki se nahaja v ambulanti št. 3. Kontaktna oseba za sistematične preglede je VMS ga. Simona Hliš.

Sistematski pregledi bodo v šolskem letu 2020/2021 potekali v Dispanzerju za šolsko otroke in mladino v dopoldanskem času. Učence spremlja razrednik, kateremu zdravnik po pregledu poda sliko zdravstvenega stanja razreda. 

Delo v dispanzerju za šolske otroke in mladino poteka vsakodnevno od 7. do 14. ure, ob ponedeljkih pa od 13. do 20. ure. Podrobnejši razpored  zdravnic je dosegljiv na spletni strani dispanzerja.

Opravičila za izostanke od pouka bodo na dispanzerju dali otrokom, ki bodo manjkali več kot pet delovnih dni in bodo obiskali zdravnika.

 

CELOLETNA OPRAVIČILA OD POUKA ŠPORTA

Celoletna opravičila od pouka športa pridobivajo otroci skupaj s starši pri zdravniku.

 

OPRAVIČILA ZA ODSOTNOST OD POUKA OZIROMA ŠPORTA

Učenec dobi zdravniško opravičilo, če manjka več kot pet šolskih dni in je obiskal zdravnika.

 

OKVIRNI MESEČNI RAZPORED ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021

 

  1. razred (september)

Otroci pridejo na pregled pridejo v spremstvu razrednika. Najprej imajo zdravstveno vzgojo (Odraščanje), da se otroke čim bolje pripravi na obdobje odraščanja in sprememb v mladostništvu. Pregled obsega: pregled zdravstvene dokumentacije, osebno anamnezo, družinsko anamnezo, socialno anamnezo, somatski status in presejalni testi, zaključek pregleda. Deklice imajo ob pisni privolitvi staršev cepljenje proti infekciji s humanimi papiloma virusi (HPV), ki povzročajo raka na materničnem vratu in genitalne bradavice.

Starši sporočijo morebitne opombe in vprašanja v zvezi z otrokovim zdravstvenim stanjem in telefonsko številko, na kateri so dosegljivi v času pregleda.9. razred (januar)

 

  1. razred (oktober)

Učenci pridejo na pregled v spremstvu razrednika. Najprej imajo zdravstveno vzgojo (Gibam se), ki jih ozavešča o pomenu redne telesne dejavnosti za zdravje. Izpolnijo anketo o življenjskih navadah in razvadah,  ob kateri se potem pogovorijo z zdravnico. Pregled obsega: pregled zdravstvene dokumentacije, osebno anamnezo, družinsko anamnezo, socialno anamnezo, somatski status in  presejalni testi, zaključek pregleda. Pregled vključuje preverjanje sluha z audiometrom. Otroci oddajo tudi kri in urin za diagnostiko slabokrvnosti in bolezni ledvic.

Starši sporočijo morebitne opombe in vprašanja v zvezi z otrokovim zdravstvenim stanjem in telefonsko številko, na kateri so dosegljivi v času pregleda.

 

  1. razred (januar, februar)

V devetem razredu se učenci odločajo o poklicu in srednji šoli. Na šoli se organizira sestanek komisije za poklicno usmerjanje v sestavi zdravnice šole, šolske svetovalne službe, razrednikov, vodstva šole in po potrebi predstavnika zavoda za zaposlovanje. Na sestanku se pogovorimo o primernosti otrokove odločitve glede na učni uspeh in glede na zdravstveno stanje.

V februarju se po potrebi izdajajo zdravniška potrdila za tiste učence, ki se vpisujejo na srednje šole, ki imajo zdravstvene zahteve za vpis. Seznam teh šol je vsako leto objavljen v Razpisu za vpis. Zdravniška potrdila so vezana na sistematski pregled v osmem razredu in jih plača zdravstvena zavarovalnica, vendar le prvo potrdilo. Če si učenec glede vpisa premisli, mora vsako naslednje potrdilo plačati.

 

  1. razred (marec, april)

Otroci pridejo na pregled v spremstvu učiteljice. Najprej imajo zdravstveno vzgojo (Zdrav način življenja prvošolca) z namenom, da se pri učencih spodbudi razmišljanje o zdravem načinu življenja na različnih področjih, varni poti v šolo, prehrani, gibanju, spanju, sedenju, šolski torbici. Pregled obsega: pregled zdravstvene dokumentacije, osebno anamnezo, družinsko anamnezo, socialno anamnezo, somatski status in presejalni testi, zaključek pregleda. Sistematski pregled in cepljenje prvošolcev vključuje cepljenje proti hepatitisu B (tretja doza) in preiskava sluha (audiometrija).

Starši sporočijo morebitne opombe in vprašanja v zvezi z otrokovim zdravstvenim stanjem in telefonsko številko, na kateri so dosegljivi v času pregleda.

 

  1. razred (marec, april)

Otroci pridejo na pregled v spremstvu učiteljice. Najprej imajo zdravstveno vzgojo (Dobra drža pri otrocih) z namenom, da se jih poskuša vzpodbuditi k izbiri kakovostnih dejavnosti ter ozavestiti o pomenu dobre drže. Pregled obsega: pregled zdravstvene dokumentacije, osebno anamnezo, družinsko anamnezo, socialno anamnezo, somatski status in presejalni testi, zaključek pregleda. Otroci so ob pregledu cepljeni proti davici, oslovskemu kašlju in tetanusu.

Starši sporočijo morebitne opombe in vprašanja v zvezi z otrokovim zdravstvenim stanjem in telefonsko številko, na kateri so dosegljivi v času pregleda.

 

Šolski novinci (april, maj)

V tem času potekajo pregledi otrok pred vstopom v šolo. Otroci so cepljeni proti ošpicam, mumpsu, rdečkam in hepatitisu B (prva doza). Po štirih tednih so povabljeni na drugo dozo proti hepatitisu B (prva in druga doza) v spremstvu staršev, tretjo dozo pa dobijo praviloma na sistematskem pregledu v prvem razredu. Otroci so na pregled vabljeni s starši na podlagi seznama vpisanih po zaključku vpisnega postopka.

 

Namenski pregledi

To so kontrolni pregledi po sistematičnih pregledih,  kamor otroke vabijo osebne zdravnice. Sem spadajo tudi pregledi pred odhodom na zdravstveno letovanje. Pregledi pred odhodom na letovanje, ki ni medicinsko indicirano, so samoplačniški.

 

VZGOJA ZA ZDRAVJE

Na šoli bo v šolskem letu 2020/2021 potekal preventivni program zdravstvene vzgoje, ki ga izvaja Center za krepitev zdravja. Izvajalki sta višji medicinski sestri, ga. Albina Preložnik in ga. Alenka Livk.

 DATUM

 URA

 RAZRED

 

TEMA

 

 

3. 2. 2021

 

1. in 2.

8.20- 9.55

1. b

Zdrave navade – spodbujamo zdrave navade prvošolcev

3. in 4.

10.20-11.55

1. a

 

9. 12. 2020

1. in 2.

8.20- 9.55

2. a

Osebna higiena

 

 

 

3. in 4.

10.20-11.55

2. b

4. 11. 2020

1. in 2.

8.20-9.55

3. a

Zdrav način življenja

3. in 4.

10.20-11.55

3. b

 

6. 11. 2020

1. in 2.

8.20-9.55

3. c

 

22. 9. 2020

1. in 2.

8.20-9.55

4. a

Skrb za telo

 

 

3. in 4.

10.20-11.55

4. b

 

22. 9. 2020

 

 

1. in 2.

8.20- 9.55

5. a

Preprečevanje poškodb

 

 

 

3. in 4.

10.20-11.55

5. b

 

3. 2. 2021

3. in 4.

10.20-11.55

6. a

 


Odraščanje in medosebni odnosi

 

1. in 2.

8.20-9.55

6. b

9. 12. 2020

1. in 2.

8.20-9.55

7. a

 Duševno zdravje – pozitivna samopodoba in stres

3. in 4.

10.20-11.55

7. b

11. 12. 2020

3. in 4.

10.20-11.55

7. c

4. 11. 2020

 

1. in 2.

8.20- 9.55

8. a

 

Zasvojenost

 

 

3. in 4.

10.20-11.55

8. b

 

13. 11. 2020

1. in 2.

8.20-9.55

8. c

16. 4. 2021

1. in 2.

8.20-9.55

9. a

 

 

Vzgoja za zdravo spolnost

 

 

3. in 4.

10.20-11.55

9. b

 

 

ZOBOZDRAVSTVO

Zobozdravstvene preglede izvaja mladinska zobozdravnica Irena Zavodnik, dr. dent. med., ki ima ambulanto v stavbi Zdravstvenega doma Celje v 2. nadstropju, trakt E, ambulanta št. 11. Terminski plan sistematskih pregledov določamo z VMS na področju zobozdravstvene preventive, go. Brigito Novak.

Naši učitelji oziroma razredniki posameznih razredov vodijo učence na sistematske preglede zob. Po razporedu JZ ZD Celje imajo učenci od 1. do 5. razreda pregled ob 8. uri zjutraj, od 6. do 9. razreda pa ob 11. uri.

Šola intenzivno sodeluje tudi s preventivno sestro Gabrijelo Gričnik Jelenko. Za starše učencev prvih razredov se organizira tudi predavanje v popoldanskem času. Učenci od 2. do 5. razreda so vključeni v republiško tekmovanje za čiste zobe ob zdravi prehrani. Približno enkrat mesečno nenapovedano naključno izbranim otrokom s pomočjo testne tablete naredijo kontrolo čistosti zob. Akcija je namenjena spremljanju čistosti zob in navajanju  otrok k rednemu in natančnemu umivanju.