03 425 14 00 info@3os-celje.si

Svet staršev

 

Svet staršev sestavlja 18 predstavnikov odd. skupnosti, ki jih starši volijo na roditeljskih sestankih. Vsebine pripravlja predsednik sveta staršev, pobude dajejo vsi starši, ravnatelj, učitelji, strokovni svet, šolska svetovalna služba.

Svet staršev sklicuje predsednik sveta staršev v organizaciji z ravnateljem šole.

Roki sej: september, december, marec, junij

Vsebina dela:

  • Obravnava LDN in vseh njegovih nadstandardnih programov (šole v naravi, tečaji, interesne dejavnosti, projekti, ekskurzije,…).
  • Spremljanje izvajanja vsebin in organizacije dela po zahtevah vzgojnega načrta šole.
  • Spremljanje učnega in vzgojnega dela šole, izvajanje vzgojnega načrta ter analize uspešnosti učencev.
  • Ustvarjanje pozitivne klime v medsebojnih odnosih med učitelji, učenci in starši ter skrb za pretok informacij.
  • Oblikovanje stališč in predlogov.
  • Pomoč pri izvajanju programa dela ter sodelovanje v organih šole.
  • Obravnava problematike prehrane, učbenikov, socialnih transferov ter Pravil šolskega reda.
  • Oblikovanje pobud in predlogov.

 

Člani sveta staršev 2023/24

 

Razred ČLAN SVETA STARŠEV
1. a NADJA ŠKATARO DJOKIĆ
1. b PRANVERA LUTOLLI
   
2. a DUŠAN COLARIĆ
2. b DARKO RADIKOVIĆ
2. c JURE GOROPEVŠEK
   
3. a NUŠA UDRIH
3. b INES BREGAR
   
4. a NUŠA JANUŠEK
4. b URŠKA GOLEŽ
   
5. a SAŠA KOŠEC JAZBINŠEK
5. b ROBI OGLAJNER
   
6. a MIHA PROSEN
6. b SLADJANA KOMAC
6. c KATARINA BLATNIK
   
7. a ANAMARIJA L. MRGOLE
7. b NEVENKA RIJAVEC
   
8. a DARJA DOBRAJC LUKMAN
8. b TINA DELAKORDA
   
9. a ROBERT ČATER
9. b PETRA KAČIČNIK ŠKOF

 

Predsednik sveta staršev za šolsko leto 2023/2024 je Robert Čater.

Dostopnost