SVET STARŠEV

 

 

Svet staršev sestavlja 18 predstavnikov odd. skupnosti, ki jih starši volijo na roditeljskih sestankih. Vsebine pripravlja predsednik sveta staršev, pobude dajejo vsi starši, ravnatelj, učitelji, strokovni svet, šolska svetovalna služba.

 

Svet staršev sklicuje predsednik sveta staršev v organizaciji z ravnateljem šole.

Roki sej: september, december, marec, junij

Vsebina dela:

Obravnava LDN in vseh njegovih nadstandardnih programov (šole v naravi, tečaji, interesne dejavnosti, projekti, ekskurzije,…).
Spremljanje izvajanja vsebin in organizacije dela po zahtevah vzgojnega načrta šole.
Spremljanje učnega in vzgojnega dela šole, izvajanje vzgojnega načrta ter analize uspešnosti učencev.
Ustvarjanje pozitivne klime v medsebojnih odnosih med učitelji, učenci in starši ter skrb za pretok informacij.
Oblikovanje stališč in predlogov.
Pomoč pri izvajanju programa dela ter sodelovanje v organih šole.
Obravnava problematike prehrane, učbenikov, socialnih transferov ter Pravil šolskega reda.
Oblikovanje pobud in predlogov.

ČLANI SVETA STARŠEV 2021/22

Razred ČLAN SVETA STARŠEV
1. a ALMA RIZVIĆ
1. b MOJCA ŠARUGA
 
2. a MOJCA DORN
2. b SAŠA BIRSA MOČNIK
 
3. a GREGOR ŠANCA
3. b ALJA STROPNIK
 
4. a SLAĐANA SANKOVIĆ
4. b DARKO RADIKOVIĆ
4. c KATARINA BLATNIK
 
5. a ANAMARIJA LJUBIČ MRGOLE
5. b NEVENKA RIJAVEC
 
6. a EDINA MEMIĆ
6. b BARBARA BOJČEVSKI
6. c TINA DELAKORDA
7. a ROBERT ČATER
7. b ERIKA ČAJEVEC
8. a MATEJA PAVŠER
8. b JERNEJ MEŠTROV
9. a NEŽKA ANA RAJH
9. b MARIJA ZORKO
9. c ALEKSANDRA KRZNAR


Predsednik sveta staršev za šolsko leto 2021/2022 je Robert Čater.

ŠOLSKO LETO 2022/23

POVZETEK ZAPISNIKA 2. SEJE SVETA STARŠEV V ŠOLSKEM LETU 2022/23 (7. 3. 2022)

POVZETEK ZAPISNIKA 1. SEJE SVETA STARŠEV V ŠOLSKEM LETU 2022/23 (26. 9. 2022)

ŠOLSKO LETO 2021/22

POVZETEK ZAPISNIKA 3. SEJE SVETA STARŠEV V ŠOLSKEM LETU 2021/22 (8. 6. 2022)

POVZETEK ZAPISNIKA 2. SEJE SVETA STARŠEV V ŠOLSKEM LETU 2021/22 (23. 2. 2022)

ŠOLSKO LETO 2020/21

POVZETEK ZAPISNIKA 2. SEJE SVETA STARŠEV V ŠOLSKEM LETU 2020/21 (22. 4. 2021)

ŠOLSKO LETO 2019/20

POVZETEK ZAPISNIKA 1. SEJE SVETA STARŠEV V ŠOLSKEM LETU 2019/20 (24. 9. 2019)

ŠOLSKO LETO 2018/19

POVZETEK ZAPISNIKA 3. SEJE SVETA STARŠEV III. OŠ CELJE (29. 5. 2019)

POVZETEK ZAPISNIKA 2. SEJE SVETA STARŠEV III. OŠ CELJE (20. 3. 2019)