ŠOLSKI PROJEKTI

PROJEKT

KOORDINATOR

NOSILCI

ROK

Božični bazar

Simona Zupančič, Urša Sotler

vsi delavci šole

4. december 2020

Devetošolci v OPB

A. Šmid, B. Straus

razredniki 9. r.

vse leto

Šola bere

Urška Sotler

vsi delavci šole

vse leto

Beremo skupaj

Urška Sotler

starši in učitelji

vse leto

Noč branja

Urška Sotler

Tadej Gregorc

po načrtu

Teden pisanja z roko

Urška Sotler

Urška Sotler

januar 2021

NTC center Celje

Aleksander Verhovšek

tim sodelavcev

vse leto

English in Action

Matej Močnik

podtim anglistov

avgust 2021

Ustvarjalni tabor na šoli

Monika Pavlović

tim sodelavcev

po dogovoru

London Experience

tim anglistov

tim anglistov

po dogovoru

Povezovanje s srednjo šolo

Aleksander Verhovšek

timi TJA, SLJ, MAT  in drugi

vse leto

NTC Center Celje

Petra Odlazek

tim sodelavcev

vse leto

Dobrodelni tek

Julija Kramer

vsi delavci šole

april 2021