03 425 14 00 info@3os-celje.si

Dnevi dejavnosti 2023/24

Kulturni dnevi

 

I. triada

Koordinatorka: Helena Brezovnik

1. – 3. r. Čas Nosilec
Elmerjev dan 3. 10. 2023 Sanja M. Cvahte
Gledališka predstava december 2023 Simona Zupančič
Plesni dan 19. 1. 2024 Anita šmid
Filmska vzgoja in delavnice junij 2024 Julija Kramer

 

II. triada

Koordinatorki: Bernarda Jeraj, Romana Daugul

4. r. Čas Nosilec
Podobe mojstra Pelikana september 2023 Bernarda Jeraj
Prešerno kulturni 7. 2. 2024 S. Urbanija, Š. Kresnik
Proslava ob dnevu državnosti junij 2024 Sara Urbanija

 

5. r. Čas Nosilec
Prešerno kulturni 7. 2. 2024 S. Urbanija, Š. Kresnik
Spoznajmo svet gledališča april 2024 Andreja Cvelfer
Pokaži kaj znaš junij 2024 Andreja Cvelfer

 

6. r. Čas Nosilec
Kultura v velikem mestu po dogovoru Špela Lipuš
Prešernov dan ali gledališka vzgoja po dogovoru R. Daugul in tim slovenistk
Filmska vzgoja 19. 6. 2024 R. Daugul, A. Lah Šuster

 

III. triada

Koordinatorka: Romana Daugul

7. – 9. r. Čas Nosilec
Kultura v velikem mestu po dogovoru Špela Lipuš
Prešernov dan ali gledališka vzgoje po dogovoru R. Daugul in tim slovenistk
Priprava na valeto (9. r.) 3. 6. 2024 R. Daugul, Š. Lipuš, Š. Ude
Filmska vzgoja (7., 8. r.) 19. 6. 2024 R. Daugul, A. Lah Šuster

 

 

Naravoslovni dnevi

 

I. triada

Koordinatorka: Helena Brezovnik

Razred Vsebina Čas

Nosilec

 

1. r. Na kmetiji je lepo… september 2023 Lavra Kuserbanj
1. r. Spoznavam svet čutil april 2024 Helena Brezovnik
1. r. Arboretum junij 2024 Petra Odlazek
       
2. r. Potujemo november 2023 Anita Šmid
2. r. Sejemo, sadimo maj 2024 Sara Mernik
2. r. Vače junij 2024 Julija Kramer
       
3. r. Na gradu april 2024 Darja Bastl
3. r. Ljubljana maj 2024 Darja Bastl
3. r. Astro tabor junij 2024 Simona Zupančič

 

II. triada

Koordinatorja: Bernarda Jeraj, Špela Ude

Raz

red

Vsebina Čas Nosilec
4. r. Spoznavamo človeško telo oktober 2023 Bernarda Jeraj
4. r. Elektrika in električni krog januar 2023 Sara Urbanija
4. r. Ohranjanje dreves in drevesnih vrst junij 2024 Bernarda Jeraj
       
5. r. Zdrav duh v zdravem telesu oktober 2023 Andreja Cvelfer
5. r. Voda – naše največje bogastvo januar 2024 Špela Kresnik
5. r. Zakaj piha veter? marec 2024 Špela Kresnik
       
6. r. Zeliščna delavnica 28. 9. 2023 Melita Kosaber
6. r. Ljubljansko barje 19. 10. 2023 Melita Kosaber
6. r. Spoznajmo rastline 7. 6. 2024 Špela Ude

 

III. triada

Koordinator: Špela Ude

Raz

red

Vsebina Čas Nosilec
7. r. Mikroskopiranje 22. 2. 2024 Melita Kosaber
7. r. Spoznajmo Celje 7. 3. 2024 Melita Kosaber
7. r. Jama Pekel, Rimska nekropola, gozdna pot 9. 4. 2024 Tomo Golob
       
8. r. Spolnost 20. 11. 2023 Melita Kosaber
8. r. Prva pomoč 19. 3. 2024 Melita Kosaber
8. r. Čutila 10. 4. 2024 Melita Kosaber
       
9. r. Dan samostojnosti in enotnosti v božičnem Celju 4. 12. 2023 Š. Ude, T. Golob, V. Kačič
9. r. Biotehnologija in mikrobiologija 10. 1. 2024 Špela Ude
9. r. Sistematika 23. 5. 2024 Špela Ude

 

 

Tehniški dnevi

 

I. triada

Koordinatorka: Helena Brezovnik

Raz

red

Vsebina Čas Nosilec
1. r. Izdelajmo igre in igrače + IKT oktober 2023 Petra Odlazek
1. r. Pod prazničinim drevescem november 2023 Lavra Kuserbanj
1. r. Evropska vas 15. marec 2024 Helena Brezovnik
       
2. r. Promet + IKT november 2023 Anita Šmid
2. r. Kamen, papir, škarje februar 2024 Sara Mernik
2. r. Evropska vas 15. marec 2024 Julija Kramer
       
3. r. Tovarna igrač – IKT november 2023 Simona Zupančič
3. r. Evropska vas 15. marec 2024 Darja Bastl
3. r. Po zraku s padalom april 2024 Darja Bastl

 

II. triada

Koordinatorki: Bernarda Jeraj, Katarina Kurnik

Raz

red

Vsebina Čas Nosilec
4. r. Kako premikamo predmete? november 2023 Bernarda Jeraj
4. r. Pod smrečico 13. 11. 2023 Sara Urbanija
4. r. Spoznajmo poklice marec 2024 Bernarda Jeraj
4. r. Evropska vas 15. 3. 2024 Sara Urbanija
       
5. r. Pod smrečico 13. 11. 2023 Špela Kresnik
5. r. Toplo na hladnem januar 2024 Andreja Cvelfer
5. r. Evropska vas 15. 3. 2024 Špela Kresnik
5. r. S kolesom varno v promet junij 2024 Andreja Cvelfer
       
6. r. Papir 25. 10. 2023 Vesna Kačič
6. r. Pod smrečico 13. 11. 2023 Katarina Kurnik
6. r. Evropska vas 15. 3. 2024 Katarina Kurnik
6. r. Ekodan 23. 4. 2023 Katarina Kurnik

 

III. triada

Koordinator: Katarina Kurnik

Raz

red

VSEBINA Čas Nosilec
7. r. Pod smrečico 13. 11. 2023 Katarina Kurnik
7. r. Kam z odpadki 20. 12. 2023 Vesna Kačič
7. r. Evropska vas 15. 3. 2024 Katarina Kurnik
7. r. Ekodan 23. 4. 2024 Katarina Kurnik
       
8. r. Pod smrečico 13. 11. 2023 Katarina Kurnik
8. r. Ekodan 8. 11. 2023 Katarina Kurnik
8. r. Evropska vas 15. 3. 2024 Katarina Kurnik
8. r. Srednje šole in poklici 18. 4. 2024 Katarina Kurnik
       
9. r. Poklici 24. 10. 2023 Katarina Kurnik
9. r. Pod smrečico 13. 11. 2023 Katarina Kurnik
9. r. Evropska vas 15. 3. 2024 Katarina Kurnik
9. r. Ekodan 23. 4. 2024 Katarina Kurnik

 

Športni dnevi

 

1. – 3. razred

Koordonator: Julija Kramer

Vsebina Datum Rezervni datum Nosilec
POHOD september 2023   Julija Kramer
ORIENTACIJA oktober 2023   Julija Kramer
ZIMSKI ŠPORTNI DAN januar 2024 februar 2024 Julija Kramer
DOBRODELNI TEK 6. 4. 2024   J. Kramer, A.Cvelfer, D. Kladnik
ATLETIKA april 2024   Julija Kramer

 

4. razred

Koordinator: Špela Kresnik

Vsebina Datum Rezervni datum Nosilec
ORIENTACIJA oktober 2023   S. Urbanija, B. Jeraj
ZIMSKI ŠPORTNI DAN januar 2024 februar 2024 Andreja Cvelfer
DOBRODELNI TEK 6. 4. 2024   J. Kramer, A.Cvelfer, D. Kladnik
ATLETIKA 19. 4. 2024 26. 4. 2024 Š. Kresnik, N. Anderluh
ŠPORTNE IGRE junij 2024   Sara Urbanija, tim ŠPO

 

5. razred

Koordinator: Špela Kresnik

Vsebina Datum Rezervni datum Nosilec
SPRETNOSTNA VOŽNJA NA POLIGONU

oktober 2023

 

  Špela Kresnik
ZIMSKI ŠPORTNI DAN Januar 2024   Bernarda Jeraj
DOBRODELNI TEK 6. 4. 2024   J. Kramer, A.Cvelfer, D. Kladnik
ATLETIKA 19. 4. 2024 26. 4. 2024 Natalija Anderluh
POHOD 17. – 21. 6. 2024   A. Cvelfer, Š. Kresnik

 

6. – 9. razred

Koordinator: Natalija Anderluh

Vsebina Datum Rezervni datum Nosilec

POHOD

 

13. 9. 2023 – 6. r. (Rifnik)

20. 9. 2023 – 7. r. (Resevna)

21. 9. 2023 – 8. r. (C. koča)

14. 9. 2023 – 9. r. (Šmohor)

 

Natalija Anderluh

 

ZIMSKI ŠPORTNI DAN

30. 1. 2024

 

13. 2. 2024 Anej Lenart
DOBRODELNI TEK 6. 4. 2024   J. Kramer, A.Cvelfer, D. Kladnik
ATLETIKA

19. 4. 2024

 

26. 4. 2024 Natalija Anderluh
ŠPORTNE IGRE IN PREVERJANJE PLAVANJA

20. 5. 2024 – 6. r.

17. 6. 2024 – 7., 8. r.

14. 6. 2024  – 9. r.

 

Nejc Hostnik

Anej Lenart

razredniki 9. r.

 

Dostopnost