KULTURNI DNEVI

I. TRIADA

Koordinatorka: Simona Zupančič

1.–3. r. Čas Nosilec in sodelujoči
Elmerjev dan december 2020 Sanja Marcen Cvahte, Petra Odlazek, Anita Šmid
Gledališka predstava in delavnice december 2020 Sanja Marcen Cvahte
Prešernov dan 5. februar 2021 Simona Zupančič
Kino predstava in delavnice 22. junij 2021 Julija Kramer

II. TRIADA

Koordinatorki: Ema Kuhar, Metka Vajdič

4., 5. r. Čas Nosilec
Ob kulturnem prazniku 5. februar 2021 Nadja Robnik, Nevenka Dečman
Dan knjige 23. april 2021 Ema Kuhar
Filmska vzgoja 23. junij 2021 Andreja Cvelfer, Julija Kramer

6. r. Čas Nosilec
Filmska vzgoja 23. oktober 2020 A. Lah Šuster, K. Kurnik
Prešernov dan 5. februar 2021 Anamarija Lah Šuster
Kultura med nami 23. april 2020 M. Vajdič, U. Sotler, Š. Lipuš

III. TRIADA

Koordinatorka: Metka Vajdič

7. – 9. r. Čas Nosilec
Filmska vzgoja 23. oktober 2020 A. Lah Šuster, K. Kurnik
Prešernov dan 5. februar 2021 Anamarija Lah Šuster
Kultura med nami 23. april 2020 M. Vajdič, U. Sotler, Š. Lipuš

NARAVOSLOVNI DNEVI

I .TRIADA

Koordinatorka: Darja Bastl

Razred Vsebina Čas Nosilec in sodelujoči  
1. r. Na kmetiji je lepo… april 2021 S. Marcen Cvahte, tim 1. r.
1. r. Spoznavam svet čutil april 2021 Helena Brezovnik, tim 1. r.
1. r. Arboretum junij 2021 P. Odlazek, tim 1. r.
2. r. Jemo, pijemo, dihamo december 2020 D. Bastl, S. Zupančič
2. r. Travnik maj 2021 S. Zupančič, D. Bastl
2. r. Vače junij 2020 D. Bastl, S. Zupančič
3. r. V gozdu oktober 2020 L. Kuserbanj, tim 3. r.
3. r. Na gradu maj 2021 A. Šmid, tim 3. r.
3. r. Astro tabor junij 2021 J. Kramer, tim 3. r.

II. TRIADA

Koordinatorja: Ema Kuhar, Melita Kosaber

Razred Vsebina Čas Nosilec in sodelujoči
4. r. Na bregu Savinje oktober 2020 N. Robnik, E. Kuhar
4. r. Izdelajmo električni svetilnik marec 2021 E. Kuhar, N. Robnik
4. r. Zobje – ogledalo našega zdravja april 2021 N. Robnik, E. Kuhar
5. r. Voda – naše bogastvo oktober 2020 A. Cvelfer, N. Dečman
5. r. Skrbimo za svoje zdravje november 2020 A. Cvelfer, N. Dečman
5. r. Zakaj piha veter? marec 2021 N. Dečman, A. Cvelfer
6. r. Od zrna do kruha 29. september 2020 Špela Ude, spremljevalci
6. r. Spoznajmo rastline 9. marec 2021 Špela Ude, spremljevalci
6. r. Zeliščna delavnica 16. junij 2021 Špela Ude, spremljevalci

III. TRIADA

Koordinator: Melita Kosaber

Razred Vsebina Čas Nosilec in sodelujoči
7. r. Jama Pekel, Rimska nekropola, gozdna pot 4. maj 2021 Tomislav Golob, spremljevalci
7. r. Tehnopark (snovi in valovanje) 16. december 2020 Melita Kosaber, spremljevalci
7. r. Organizmi celinskih voda 10. maj 2021 M. Kosaber, Š. Ude, H. Škarlin
8. r. Spolnost 3. november 2020 M. Kosaber, Š. Ude, H. Škarlin
8. r. Gibala 21. december 2020 M. Kosaber, Š. Ude, L. Vrhovšek J.
8. r. Prva pomoč 3. marec 2021 Melita Kosaber, Špela Ude
9. r. Mikrobiologija 23. december 2020 Špela Ude, spremljevalci
9. r. Evolucija 7. april 2021 Š. Ude, T. Golob, spremljevalci
9. r. Sistematika 1. junij 2021 Š. Ude, M. Kosaber, spremljevalci

TEHNIŠKI DNEVI

I. TRIADA

Koordinatorka: Anita Šmid

Razred Vsebina Čas Nosilec in sodelujoči
1. r. Izdelujemo igre in igrače september 2020 S. Marcen Cvahte, tim 1. r.
1. r. Pod prazničinim drevescem november 2020 Sara Urbanija, tim 1. r.
1. r. Evropska vas marec 2021 H. Brezovnik, tim 1. r.
2. r. Kamen, papir, škarje november 2020 S. Zupančič, D. Bastl
2. r. Promet marec 2021 S. Zupančič, D. Bastl
2. r. Evropska vas marec 2021 D. Bastl, S. Zupančič
3. r. Tovarna igrač december 2020 A. Šmid, tim 3. r.
3. r. Evropska vas marec 2021 J. Kramer , tim 3. r.
3. r. Po zraku s padalom april 2021 L. Kuserbanj, tim 3.r.

II. TRIADA

Koordinatorki: Ema Kuhar, Katarina Kurnik

Razred Vsebina Čas Nosilec in sodelujoči
4. r. Izdelajmo kompas oktober 2020 N. Robnik, E. Kuhar
4. r. Pod smrečico 10. november 2020 E. Kuhar, N. Robnik
4. r. Čudežni magnetki december 2020 N. Robnik, E. Kuhar
4. r. Muzej J. Pelikana, ogled Celja marec 2021 E. Kuhar, N. Robnik
5. r. Pod smrečico 10. november 2020 N. Dečman, A. Cvelfer
5. r. Toplota, kako jo zadržati? februar 2021 A. Cvelfer, N. Dečman
5. r. V času naših babic april 2021 N. Dečman, A. Cvelfer
5. r. Celje v preteklosti maj 2021 A. Cvelfer, N. Dečman
6. r. Papir 16. september 2020 K. Kurnik, razredniki
6. r. Pod smrečico 17. november 2020 K. Kurnik, vsi učitelji
6. r. Evropska vas 18. marec 2021 K. Kurnik, vsi učitelji
6. r. Ekodan 19. april 2021 K. Kurnik, učitelji PS

III. TRIADA

Koordinatorka: Katarina Kurnik

Razred Vsebina Čas Nosilec in sodelujoči
7. r. Kam z odpadki 16. oktober 2020 K. Kurnik, R. Đudarić
7. r. Pod smrečico 17. november 2020 K. Kurnik, vsi učitelji
7. r. Evropska vas 18. marec 2021 K. Kurnik, vsi učitelji
7. r. Ekodan 19. april 2021 K. Kurnik, učitelji PS
8. r. Obisk srednjih šol januar 2021 K. Kurnik, razredniki
8. r. Pod smrečico 17. november 2020 K. Kurnik, vsi učitelji
8. r. Evropska vas 18. marec 2021 K. Kurnik, vsi učitelji
8. r. Ekodan 19. april 2021 K. Kurnik, učitelji PS
9. r. Poklici oktober 2020 K. Kurnik, razredniki
9. r. Pod smrečico 17. november 2020 K. Kurnik, vsi učitelji
9. r. Evropska vas 18. marec 2021 K. Kurnik, vsi učitelji
9. r. Ekodan 19. april 2021 K. Kurnik, učitelji PS

ŠPORTNI DNEVI

Vsebina Datum Nosilec
1. športni dan PLANINSKI POHOD 25. september 2020 ali 2. oktober 2020 Anton Golnar, Lucija V. Jančič, J. Kramer
2. športni dan ORIENTACIJA 21. oktober 2020 ali 4. november 2020 Anton Golnar, Natalija Anderluh
ORIENTACIJA oktober, 2020 Julija Kramer
3. športni dan ZIMSKI ŠPORTNI DAN – 2. in 3. triada 19. januar 2021 ali 26. januar 2021 Lucija V. Jančič
ZIMSKI ŠPORTNI DAN – 1.triada januar 2021 Julija Kramer
4. športni dan ATLETIKA 15. april 2021 ali 22. april 2021 Natalija Anderluh, J. Kramer
5. športni dan ŠPORTNE IGRE – 2. in 3. triada 24. maj 2021 ali 31. maj 2021 Lucija V. Jančič, Natalija Anderluh, Anton Golnar
ŠPORTNE IGRE – 1. triada maj 2021 (po dogovoru) S. Zupančič