DODATNA STROKOVNA POMOČ

 

 V izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo je v začetku šolskega leta 2021/2022 vključenih 31 učencev, ki so v skladu z odločbo o usmeritvi opredeljeni kot: otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, otroci z izgubo sluha, dolgotrajno bolni, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani in otroci z avtističnimi motnjami. Za vsakega otroka s posebnimi potrebami je imenovana strokovna skupina za načrtovanje, pripravo in izvajanje individualiziranega programa. Po trenutni statistiki je za učence s posebnimi potrebami dodeljenih 112 ur dodatne strokovne pomoči in svetovalnih storitev. Dodatno strokovno pomoč kot učno pomoč bo izvajalo 15 učiteljev oz. učiteljic ter 7 strokovnih delavk za premagovanje primanjkljajev, ovir in motenj: socialna pedagoginja Monika Kristanc, pedagoginji Damjana Kladnik in Nataša Pogorevc Tarkuš, specialna pedagoginja Lucija Polenik, surdopedagoginji Nadja Koštomaj in Nadja Šturbej ter logopedinja Martina Škoflek. Na šoli bo na vsakih 14 dni prisotna Tanita Pražen, logopedinja, ki jo zagotavlja občina in bo na podlagi soglasja staršev preverila in obravnavala učence na govorno jezikovnem področju. 

Zunanje strokovne sodelavke opravljajo dodatno strokovno pomoč na naši šoli po naslednjem urniku:

 

Zap. št.

 

Ime in priimek

URNIK

 

DAN

URA

 

1.

Lucija POLENIK

VSAK DAN

7.30-12.45

2.

Nataša POGOREVC TARKUŠ

TOREK
SREDA

7.30-12.00
8.20-9.05

 

3.

Tanita PRAŽEN

TOREK (na 14 dni)

8.20-13.30 

4.

Martina ŠKOFLEK

SREDA
ČETRTEK

7.30-11.05
8.20-11.05
 

5.

Nadja KOŠTOMAJ

PETEK

7.30-9.05

6.

Nadja ŠTURBEJ

ČETRTEK

7.30-11.05