03 425 14 00 info@3os-celje.si

Dodatna strokovna pomoč

 

V izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo
je v začetku šolskega leta 2022/2023 vključenih 36 učencev, ki so v skladu z odločbo o usmeritvi opredeljeni kot: otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, otroci z izgubo sluha, dolgotrajno bolni, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani in otroci z avtističnimi motnjami. Za vsakega otroka s posebnimi potrebami je imenovana strokovna skupina za načrtovanje, pripravo in izvajanje individualiziranega programa. Po trenutni statistiki je za učence s posebnimi potrebami dodeljenih 122 ur dodatne strokovne pomoči in svetovalnih storitev.

Dodatno strokovno pomoč kot učno pomoč bo izvajalo 16 učiteljev oz. učiteljic ter 6 strokovnih delavk za premagovanje primanjkljajev, ovir in motenj: socialna pedagoginja Monika Kristanc, pedagoginja Damjana Kladnik, specialni pedagoginji Lucija Polenik in Sara Senica Pignar ter surdopedagoginji Nadja Koštomaj in Nadja Šturbej. Na šoli bo na vsakih 14 dni prisotna Tanita Pražen, logopedinja, ki jo zagotavlja občina in bo na podlagi soglasja staršev preverila in obravnavala učence na govorno jezikovnem področju.

Zunanje strokovne sodelavke opravljajo dodatno strokovno pomoč na naši šoli po
naslednjem urniku:

 

Zap. št.

 

Ime in priimek

URNIK

 

DAN

URA

 

1. Lucija POLENIK VSAK DAN 7.30-13.35
2. Sara SENICA PIGNAR PONEDELJEK
SREDA
8.00-13.35
7.30-8.15
3. Tanita PRAŽEN TOREK (na 14 dni) 8.20-13.30
5. Nadja KOŠTOMAJ PETEK 7.30-9.05
6. Nadja ŠTURBEJ ČETRTEK
PETEK
7.30-8.15
7.30-10.00

 

Dostopnost