03 425 14 00 info@3os-celje.si

Strokovno bibliotekarsko delo

 

Strokovno bibliotekarsko delo obsega nabavo, obdelavo in izposojo knjižničnega gradiva. V času delovnega časa knjižničarka strokovno nabavi in obdela knjižnično gradivo. Obiskuje založbe in knjigarne, sprejema potnike ter obdela knjižnično gradivo.

Izposoja knjižničnega gradiva poteka individualno in skupinsko (OPB, 1. razredi, knjižnična-informacijska znanja, eventuelna nadomeščanja) v času odpiralnih ur knjižnice.

 

Teden knjige

 

Člani skupnosti učencev III. OŠ Celje so pred leti dali pobudo, da svetovni dan knjige na naši šoli praznujemo kar cel teden. Šolska knjižnica se konec aprila poveže s predstavniki skupnosti učencev pod mentorstvom Anite Šmid in na bralno-ustvarjalne urice povabi učence prostovoljce. Ti so skupaj z mlajšimi učenci, ki obiskujejo OPB, prebirajo izbrane knjige, se z njimi pogovarjajo o sporočilu knjige in nato poustvarjajo.

V lanskem šolskem letu so drugošolci poslušali zgodbo o Malem, velikem in velikanu ter kot pesniki razmišljali o tem, kaj je majhno in kaj veliko. Tretješolci so na potovanju z zvezdnim princem z mavričnimi barvami pobarvali svoj svet. Četrtošolci so se vživeli v zgodbi o letečem Leu in vztrajnem kuščarju in si zanje izmišljali svoje zaključke. Petošolci pa so postali pravi pravcati pisatelji – zgodbo, naslovljeno »Darilo«, so morali v celoti napisati sami le s pomočjo ilustracij.

Šolsko knjižnico je cel teden krasilo tudi prav posebno bralno drevo, na katerega so lahko vsi obiskovalci knjižnice prispevali svoj zeleni list. Nanj so lahko zapisali svoje misli o knjigi, ki so jo tistega dne našli na policah naše knjižnice in je na njih pustila poseben vtis. Naše drevo je skozi teden pridno »zelenelo«, hkrati pa so z njega odpadali rumeni in oranžni listki, na katerih so bile zapisane knjižne uganke. Številni so se jih pogumno lotili in jih tudi rešili, čeprav so bile mnoge med njimi prave zavozlanke. Najboljši med njimi so za svoj trud prejeli nagrado v obliki knjižnega kazala.

 

Izvajanje knjižničnih informacijskih znanj

 

Knjižnična informacijska znanja zajemajo vse elemente informacijske pismenosti s poudarkom na uporabi knjižnice in z njeno pomočjo dosegljivih informacij.
Informacijska pismenost je sposobnost pridobiti, vrednotiti in uporabiti informacije iz različnih virov. Je razširjen koncept tradicionalne pismenosti, ker se veže na uporabo katerega koli sistema znakov in vključuje razumevanje in ustvarjalno rabo informacij, posredovanih tudi s sodobno tehnologijo, sodobnimi računalniškimi in komunikacijskimi viri.
Cilji in vsebine knjižničnih informacijskih znanj zajemajo obdobje od 1. do 9. razreda osnovne šole. Njihovemu izvajanju so namenjene po štiri pedagoške ure letno v vseh oddelkih.
Vsebine in cilji tematskih sklopov se nadgrajujejo od 1. do 9. razreda osnovne šole.
Splošni cilji:

 • učenci se navajajo na knjižnično okolje in vzdušje knjižničnega prostora ter zavzemajo pozitiven odnos do knjižnice in njenega gradiva s posebnim poudarkom na vzgoji za knjigo, motivaciji za branje in estetsko uživanje
 • učenci z uporabo knjižničnega gradiva in drugih informacijskih virov spoznavajo probleme ter se učijo učinkovitih strategij njihovega reševanja;
 • učenci razvijajo različne spretnosti in sposobnosti, npr. komunikacijske, informacijske, raziskovalne

Knjižnična informacijska znanja izvaja knjižničarka v sodelovanju z učitelji drugih predmetnih področij.

 

Priprava razstav v knjižnici in na šolskih panojih

 

Knjižnični in šolski panoji predstavljajo pomembne obletnice, knjižnične novosti, kulturno dogajanje na šoli in v občini ter prikazujejo dejavnosti šole.

 

Tekmovanje za bralno priznanje

 

Tekmovanje za bralno priznanje »S knjigo v svet« se na šoli začne vsako leto 17. septembra ob dnevu zlatih knjig in traja do konca aprila. V tekmovanje so vključeni učenci od 1. do 9. razreda. Na razredni stopnji vodijo tekmovanje razredničarke, na predmetni stopnji pa učiteljice slovenščine.
Na III. OŠ Celje so nas ob zaključku tekmovanja za bralno značko (bralno priznanje) v preteklosti že obiskali številni kulturni ustvarjalci

 

Bralna značka za odrasle

 

Bralna značka za starše, stare starše, učitelje, prijatelje in znance je v šolskem letu 2022/23 potekala že enajstič. Bralci so do sedaj sodelovali bodisi preko elektronske pošte ali preko FB strani Beremo skupaj, nekateri pa so bralno priznanje osvojili tudi z obiskom šolske knjižnice in ustnim poročanjem o prebranih knjigah. V letošnjem šolskem letu bomo dejavnost preoblikovali na način druženja v obliki knjižnega kluba “Murvini molji”. V šolskem letu se bodo zvrstile 4 čajanke v 4 letnih časih, na katerih bomo skupaj debatirali o prebranih knjigah na določeno temo. Sezono odpira jesensko branje na temo podnebnih sprememb. Več o bralni znački za odrasle si preberite v njenem kotičku na spletni strani.

 

Noč branja

 

Noč branja je projekt, ki se je prvič uveljavil leta 1988 v Nemčiji, v Sloveniji pa so prvo noč branja izvedli leta 2007 na Osnovni šoli Prestranek. Leta 2011 je noč branja izvedlo več kot 30 šol po Sloveniji. Tudi na III. OŠ smo v šolskem letu 2011/2012 prvič izvedli noč branja z Mačkom Murijem, saj so bili vanjo vključeni učenci interesne dejavnosti pravljična ustvarjalnica. Cilji noči branja so: doživeti branje kot dogodek, poudariti pomen knjige za kakovostno preživljanje prostega časa, razvijati veselje do branja ter kreativnost in kritično razmišljanje ob in po branju ter druženje.
Noč branja bomo izvedli v 2. polovici šolskega leta po dogovoru z učiteljicami.

 

Šola bere

 

Trikrat letno bomo brali vsi na šoli; zatopljeni bomo v svoje knjige, ki jih bomo prinesli od doma ali pa si jih bomo izposodili v knjižnici. Učenci se bodo o knjigah pogovarjali, aktivnosti, s katerimi bodo popestrili dneve, ko bomo vsi brali, pa bodo načrtovale učiteljice same. Datumi branja bodo določeni naknadno glede na pomembne obletnice v tem šolskem letu.

 

Otroško gledališče

 

Otroško gledališče je dejavnost, ki jo v okviru šolske knjižnice vodi Tadej Gregorc. Do odhoda na drugo šolo je dejavnost s svojimi sooblikovala Urška Sotler. Pri krožku usvajamo osnovne prvine gledališča (odrski gib, izraz in govor), se igramo dramske igre, prirpavljamo pa tudi različne predstave. Lani smo prvič uprizorili igro Najbolj dolgočasna knjiga na svetu, v prejšnjih letih pa igre Ko so bili krokarji še pisani, Princesa na zrnu graha, Pozor! Hudobi na delu ter Vesoljčki v deželi lepo in prav. 

V drugi polovici lanskega šolskega leta smo pri krožku začeli pripravljati že novo gledališko predstavo z naslovom Gornastenisedimuha, za katero smo se dogovorili, da jo v isti zasedbi dokončamo v tem šolskem letu.

 

Rastem s knjigo

 

V okviru leta kulture je v šolskem letu 2006/2007 prvič potekal skupni projekt Ministrstva za kulturo, Ministrstva za šolstvo in šport ter Zveze splošnih knjižnic Rastem s knjigo: slovensko mladinsko leposlovno delo vsakemu sedmošolcu. Projekt se nadaljuje tudi v letošnjem šolskem letu. Učenci 7. razredov bodo obiskali najbližjo splošnoizobraževalno knjižnico, jo spoznali ter v dar prejeli leposlovno knjigo po izboru državne komisije.

SODELOVANJE PRI PRIPRAVI SEZNAMOV ZA DOMAČE BRANJE, SLOVENSKO, ANGLEŠKO IN NEMŠKO BRALNO ZNAČKO ter zagotavljanje knjig za nemoteno izvedbo tekmovanj.

 

Občasne dejavnosti v knjižnici

 

Uganke meseca, velike obletnice, knjižne stojnice, sodelovanje z Osrednjo knjižnico Celje in drugimi kulturnimi ustanovami, izmenjava knjižnih kazalk, vodenje ID Bralna značka za tujce, vodenje ID Gledališka ustvarjalnica, vodja Tedna pisanja z roko, vodja Nacionalnega meseca skupnega branja, sodelovanje pri vseh projektih šole, mednarodnih srečanjih …

Delo z ostalih področij viz

 • sodelovanje pri projektih in dnevih dejavnosti šole
 • splošna podoba šole (urejanje panojev ter razstav)
 • priprava zbirnika tekmovanj v znanju
 • urejanje kotička šolske knjižnice ter Kulturnice na hodniku šole
 • priprava programa za nadarjene
 • sodelovanje pri projektu Pogum
 • organizacija dobrodelnega bazarja
 • urejanje spletne strani šolske knjižnice
 • šolska kronika

 

Dostopnost