KULTURNI DNEVI

I. TRIADA: Koordinatorka Anita Šmid

1.–3. r.

Čas

Nosilec in sodelujoči

Delni/

Celostni

Pravljična dežela (1. razred)

Ob kulturnem dnevu (2. in 3. razred)

december 2019

februar 2020

Petra Odlazek

Anita Šmid

C

C

Gledališka predstava in delavnice

december 2019

Sanja Marcen Cvahte

C

Glasbene pravljice (sodelovanje z GCC 1.r.)

Gledališka vzgoja (2., 3. r.)

po dogovoru

Helena Brezovnik

 

Simona Zupančič

C

Kino predstava in delavnice

22./23. junij 2020

Julija Kramer

C

II. TRIADA: Koordinatorki Nadja Robnik, Anamarija Lah Šuster

4., 5. r.

Čas

Nosilec

Delni/

Celostni

Gledališka predstava in delavnica

december 2019

Nadja Robnik

 

C

Ob kulturnem prazniku

7. februar 2020

Ema Kuhar

Andreja Cvelfer

C

Koncert: Živalski karneval

20. februar 2020

Andreja Cvelfer

C

6. r.

Čas

Nosilec

Delni/

Celostni

Gledališka predstava

november

Dijana Žabkar

C

Filmska vzgoja

marec

Anamarija Lah Šuster

C

Prešernov dan – Smo kaj Prešerni?

7. februar 2020

Metka Vajdič

 

C

III. TRIADA: Koordinatorka Anamarija Lah Šuster

7.–9. r.

Čas

Nosilec

Delni/

Celostni

Glasbena mladina (CD)

29. januar 2020

Špela Lipuš

C

Filmska vzgoja

marec

Anamarija Lah Šuster

C

Prešernov dan – Smo kaj Prešerni?

7. februar 2020

Metka Vajdič

 

C

NARAVOSLOVNI DNEVI

I. TRIADA: Koordinatorka Anita Šmid

Razred

Vsebina

Čas

Nosilec in sodelujoči

 

1. r.

Na kmetiji je lepo …

oktober 2019

S. Marcen Cvahte tim 1. r.

1. r.

Spoznavam svet čutil

april 2020

Helena Brezovnik, tim 1. r.

1. r.

Arboretum

junij 2020

P. Odlazek, tim 1. r.

 

 

 

 

2. r.

Potujemo

november 2019

                    A. Šmid, tim 2. r.

2. r.

Sejemo, sadimo

maj 2020

L. Kuserbanj, tim 2. r.

2. r.

Vače

junij 2020

J. Kramer, tim 2. r.

 

 

 

 

3. r.

Moja dežela

april 2020

D. Bastl, S. Zupančič

3. r.

Na gradu

maj 2020

D. Bastl, S. Zupančič

3. r.

Astro tabor

junij 2020

S. Zupančič, D. Bastl


II. TRIADA: Koordinatorki Andreja Cvelfer, Špela Ude

Razred

Vsebina

Čas

Nosilec in sodelujoči

4. r.

Izdelajmo električni svetilnik

marec 2020

N. Robnik, E. Kuhar

 

4. r.

Zobje – ogledalo našega zdravja

april 2020

N. Robnik, E. Kuhar

 

4. r.

Raznolikost drevesnih vrst

maj 2020

E. Kuhar, N. Robnik

 

 

 

 

5. r.

Voda – naše bogastvo

september 2019

A. Cvelfer, N. Dečman

5. r.

Kako skrbimo za svoje zdravje?

9. november 2019

A. Cvelfer, N. Dečman

5. r.

Posebnosti kraškega sveta

7. maj 2020

N. Dečman, A. Cvelfer

 

 

 

 

6. r.

Od zrna do kruha

30. septemeber 2019

Špela Ude, M. Kosaber

6. r.

Ljubljansko barje

17. oktober 2019

Špela Ude, M. Kosaber

6. r.

Zeliščna delavnica

18. junij 2020

Špela Ude, M. Kosaber

III. TRIADA: Koordinatorka Špela Ude

Razred

Vsebina

Čas

Nosilec in sodelujoči

7. r.

Jama Pekel, Rimska nekropola, gozdna pot

18. september 2019

Tomislav Golob, sodelavci

7. r.

Steklarska delavnica

12. december 2019

Špela Ude, sodelavci

7. r.

Organizmi celinskih voda

11. maj 2020

Špela Ude, sodelavci

 

 

 

 

8. r.

Spolnost

 

25. oktober 2019

Melita Kosaber, sodelavci

8. r.

Gibala

17. december 2019

Špela Ude, sodelavci

8. r.

Prva pomoč

19. februar 2020

Melita Kosaber, sodelavci

 

 

 

 

9. r.

Genetika

30. januar 2020

Melita Kosaber, sodelavci

9. r.

Evolucija

6. april 2020

Melita Kosaber, sodelavci

9. r.

Sistematika

28. maj 2020

Melita Kosaber, sodelavci

TEHNIŠKI DNEVI

I. TRIADA: Koordinatorka Anita Šmid

Razred

Vsebina

Čas

Nosilec in sodelujoči

1. r.

Izdelujemo igre in igrače

september 2019

S. Marcen Cvahte, tim 1. r.

1. r.

Pod prazničinim drevescem

november 2019

Sara Urbanija, tim 1. r.

1. r.

Evropska vas

marec 2020

H. Brezovnik, tim 1. r.

 

 

 

 

2. r.

Promet

november 2019

A. Šmid,, tim 2. r.

2. r.

Kamen, papir, škarje

februar 2020

J. Kramer , tim 2. r.

2. r.

Evropska vas

marec 2020

L. Kuserbanj, tim 2.r.

 

 

 

 

3. r.

Tovarna igrač

december 2019

D. Bastl, S. Zupančič

3. r.

Evropska vas

marec 2020

S. Zupančič, D. Bastl

3. r.

Po zraku s padalom

marec 2020

S. Zupančič, D. Bastl

II. TRIADA: Koordinatorki Andreja Cvelfer, Katarina Kurnik

Razred

Vsebina

Čas

Nosilec in sodelujoči

4. r.

Pod smrečico

12. november 2019

N. Robnik, E. Kuhar

4. r.

Šolski muzej

15. januar 2020

E. Kuhar, N. Robnik

4. r.

Evropska vas

6. marec 2020

E. Kuhar, N. Robnik

4. r.

Celje, mesto mnogih zanimivosti

maj  2020

N. Robnik, E. Kuhar

 

 

 

 

5. r.

Pod smrečico

12. november 2019

N. Dečman, A. Cvelfer

5. r.

Evropska vas

6. marec 2020

N. Dečman, A. Cvelfer

5. r.

Zakaj piha veter?

april 2020

A. Cvelfer, N. Dečman

5. r.

Brž na kolo za zdravo telo (kolesarski izpit in vožnja po poligonu)

junij 2020

N. Anderluh + tim 5.r.

 

 

 

 

6. r.

Papir

16. september 2019

K. Kurnik, razredniki

6. r.

Pod smrečico

12. november 2019

K. Kurnik, vsi učitelji

6. r.

Evropska vas

6. marec 2020

K. Kurnik, vsi učitelji

6. r.

Ekodan

22. april 2020

K. Kurnik, vsi učitelji

III. TRIADA: Koordinatorka Katarina Kurnik

Razred

VSEBINA

Čas

Nosilec in sodelujoči

     7. r.

Kam z odpadki

10. oktober 2019

K. Kurnik, R. Đudarić

     7. r.

Pod smrečico

12. november 2019

K. Kurnik, vsi učitelji

     7. r.

Evropska vas

6. marec 2020

K. Kurnik, vsi učitelji

     7. r.

Ekodan

22. april 2020

K. Kurnik, vsi učitelji

 

 

 

 

8. r.

Bivanje

oktober 2019

K. Kurnik, razredniki

8. r.

Pod smrečico

12. november 2019

K. Kurnik, vsi učitelji

8. r.

Evropska vas

6. marec 2020

K. Kurnik, vsi učitelji

8. r.

Ekodan

22. april 2020

K. Kurnik, vsi učitelji

 

 

 

 

9. r.

Poklici

oktober 2019

K. Kurnik, razredniki

9. r.

Pod smrečico

12. november 2019

K. Kurnik, vsi učitelji

9. r.

Evropska vas

6. marec 2020

K. Kurnik, vsi učitelji

9. r.

Ekodan

22. april 2020

K. Kurnik, vsi učitelji

ŠPORTNI DNEVI

Koordinatorja: Julija Kramer, Lucija Vrhovšek Jančič

 

Vsebina

Datum

Nosilec

1. športni dan

PLANINSKI POHOD

 

19. september 2019

ali 26. september 2019

Anton Golnar, Lucija V. Jančič, J. Kramer

2. športni dan

ORIENTACIJA

16. oktober 2019

ali 23. 10. 2019

Anton Golnar, Natalija Anderluh

 

ORIENTACIJA

november, 2019

Julija Kramer

3. športni dan

ZIMSKI ŠPORTNI DAN – PS

 

4. februar 2020

ali 11. februar 2020

Lucija V. Jančič

ZIMSKI ŠPORTNI DAN – RS

 

po dogovoru

Julija Kramer

4. športni dan

ATLETIKA

17. april 2020

ali 24. april 2020

Natalija Anderluh,

J. Kramer

5. športni dan

ŠPORTNE IGRE – PS

18. maj 2020

ali 25. maj 2020

Lucija V. Jančič, Natalija Anderluh, Anton Golnar

ŠPORTNE IGRE – RS

maj 2020

(po dogovoru)

S. Zupančič

PROMETNA DEJAVNOST

Prometna dejavnost je v osnovi sestavni del učnih vsebin na različnih predmetnih področjih, tako da je v obliki nadgradnje prisotna od 1. do 9. razreda. Temeljni vsebinski in organizacijski poudarki:

  • vsebine v učnih načrtih,
  • varnost v prvih šolskih dneh,
  • dnevi s prometno varnostno vsebino,
  • Teden mobilnosti,
  • kolesarski izpit in spretnostna vožnja.

Prometno varnostni načrt je na ogled na šolskem panoju in je predmet razredne ure v vseh razredih.

Koordinator prometne dejavnosti za celotno šolo je g. Matej Močnik.