SKUPNOST UČENCEV

 

 NASTALA JE E-KNJIGA POKLICEV

V šolskih letih 2019/2020 in 2020/2021 je tema otroškega parlamenta Moja poklicna prihodnost. Učenci oddelkov naše šole, ki so vključeni v skupnost učencev, so celo šolsko leto iskali anketirance, ki bi sodelovali v anketnem vprašalniku, preko katerega bi bolje spoznali njihov poklic in se lažje odločili za izbiro svojega. Učenci so anketirali odrasle osebe, ki opravljajo zanimiv, nenavaden, perspektiven poklic ali poklic, ki bi si ga sami želeli opravljati.

Z zbiranjem anket je nastala e-knjiga poklicev, ki naj služi kot pomoč pri izbiri poklicne poti. Uživajte v listanju s klikom na spodnjo fotografijo!

OBČINSKI PARLAMENT

V sredo, 4. 3. 2020, je v narodnem domu v Celju potekal občinski parlament. Našo šolo je na parlamentu zastopalo 10 predstavnikov: Živa Pustatičnik, Ajda Botolin, Jakob Čater, Sara Zorko, Ema Šarman, Žan L uka Umičević, Tim Bezenšek, Ariana Slapšark, Nikita Šumiga Kolarić in Ana Steblovnik.

Po kratkem kulturnem programu so se učenci razporedili v tri skupine in se udeležili delavnic, na katerih so z vrstniki razglabljali o poklicih naše prihodnosti, o tem, kako se pripraviti na informativni dan ter koliko časa namenijo pogovoru o poklicih v posameznih triadah.

Sledila so plenarna poročanja ter debata. Učenci so poudarili, da bi se od 6. do 9. razreda želeli na šoli bolj aktivno seznaniti z možnostmi poklicne usmeritve. Predlagali so organizacijo poklicnih tržnic, na kateri bi dijaki različnih srednjih šol podajali informacije o šolah.

Učenci so rekli, da šole na sobotnih informativnih dnevih niso tako dobro pripravljene kot na petkovih. Na debati, ki se je razvila v zadnjem delu občinskega parlamenta, so učenci izrazili tudi skrb za okolje in to, da bodo v prihodnosti pomembni tudi poklici, ki se bodo nanašali na varovanje okolja ter da stroji ne morejo nikoli popolnoma nadomestiti človeškega dela.

Na regijsko tekmovanje, ki bo  16. 3. 2020, v Štorah,  se je uvrstil Žan Luka Umičević.

Mentorica skupnosti učencev: Anita Šmid

ŠOLSKI PARLAMENT

V torek, 28. 1. 2020, je ob 13. uri na naši šoli potekal otroški parlament na temo “Moja poklicna prihodnost”. Na šolskem parlamentu  so predstavniki vseh razredov prenesli parlamentarcem, pomočnici ravnatelja in mentorici skupnosti učencev razmišljanja na temo Moja poklicna prihodnost. O tej temi so učenci razpravljali na razrednih skupnostih. Svoja mnenja, stališča in ugotovitve sošolcev so podkrepili in popestrili z izvirnimi filmi in prezentacijami. Predsednik skupnosti učencev, Žan Luka Umičević, je povezoval srečanje ter parlamentarcem zastavljal vprašanja. Po uspešnem pogovoru, ki se je razvil med učenci, so parlamentarci izbrali predstavnike, ki bodo zastopali učence III. OŠ na občinskem parlamentu. To so: Živa Pustatičnik, Ajda Botolin, Jakob Čater, Sara Zorko, Ema Šarman, Žan Luka Umičević, Tim Bezenšek, Ariana Slapšark, Nikita Šumiga Kolarić ter Ana Steblovnik. Izbranim predstavnikom iskreno čestitamo!

Predsednica SU: Anita Šmid


SESTAVA (ŠOLSKO LETO 2019/20):

PREDSEDNIK:

 

ŽAN LUKA UMIČEVIČ

 

NAMESTNIK:

 

TIM BEZENŠEK 

TAJNICA:

 

 ŽIVA PUSTATIČNIK

REFERENT ZA DISCIPLINO:

 

MARTIN HOLOBAR 

REFERENT ZA UČNI USPEH:

 

 ANEJ RAJH

REFERENTKA ZA PREHRANO:

 

 ARIANA SLAPŠARK

 

 

 

 

 

 

 

ČLANI SKUPNOSTI UČENCEV PO ODDELČNIH SKUPNOSTIH v ŠOLSKEM LETU 2019/20:

 

RAZRED

PREDSEDNIK

NAMESTNIK

4. A

Marina Rajević Komadina

Zara Lukman

4. B

Kaja Žafran

Lara Julija Papotnik

5. A

Matevž Gabrovec

Žiga Polajžer

5. B

Ajda Pogelšek

Filip Škof

6. A

Lukas Veber

Ana Steblovnik

6. B

Iva Marinšek

Vitja Rakita

6. C

Maja Magdalena Turkovič

Liam Pezdevšek

7. A

Anej Rajh

Sabahudin Husejdinović

7. B

Klara Roudi

Martin Holobar

7. C

Miha Krznar

Jaka Žafran

8. A

Bor Grahek

Anastazija Salobir Omerzu

8. B

Tima Bezenšek

Ariana Slapšark

9. A

Sara Zorko

Ema Šarman

9. B

Živa Pustatičnik

Žan Luka Umičevič


 


NOVOST! KOCKA ČLOVEČNOSTI – IGRA VRLIN ZA ŽIVLJENJE

 


SVETOVNI DAN BOJA PROTI AIDSU
AIDS izdelovanje pentelj ozavanje
V okviru SU smo se odločili in izdelali rdeče pentlje ob svetovnem dnevu boja proti AIDSU. Prostovoljci Žan Luka, Klara in Marcel so pentlje razdeljevali ter s tem ozaveščali učitelje, učence in obiskovalce šole.
  aids  AIDS razdeljevanje pentelj
REGIJSKI OTROSKI PARLAMENT splet page 001
OBCINSKI OTROSKI PARLAMENT splet page 001
SOLSKI OTROSKI PARLAMENT splet page 001