UČBENIŠKI SKLAD

Učenci in učenke, ki to želijo, si iz učbeniškega sklada v šoli izposodijo komplet učbenikov. Izposoja je brezplačna, izposojevalnino krije Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Učenci prejmejo učbenike zadnji teden avgusta in prvi dan pouka v septembru. Izposoja učbenikov iz učbeniškega sklada je avtomatska za vse učence šole. 

V šolskem letu 2020/21 bo šola poskrbela za nakup učbenikov za vse učence od 1. do vključno 9. razreda in nakup delovnih zvezkov za učence 1., 2. in 3. razreda. Učenci si pred začetkom šolskega leta celoten učbeniški komplet izposodijo iz učbeniškega sklada in ga ob izteku šolskega leta vrnejo šoli. V učbeniški sklad so praviloma vključeni vsi učenci šole. Če učenci NE ŽELIJO izposoje, to sporočijo v šolsko knjižnico do 29. 6. 2020.  Izposoja učbenikov bo na šoli potekala 27. 8, 28. 8. in 31. 8. 2020 od 9.30 do 12.00.

Ob prejemu morajo učenci učbenike zaščititi s plastičnim snemljivim ovitkom ali ovitkom iz papirja (tudi če je učbenik že ovit), da se zaščiti nalepka s črtno kodo. Ob koncu šolskega leta morajo nepoškodovane učbenike vrniti šoli. Za poškodovan, uničen ali izgubljen učbenik je treba poravnati stroške v vrednosti, ki jo določi komisija učbeniškega sklada v skladu s šolskim internim pravilnikom o upravljanju učbeniškega sklada. Višina odškodnine je odvisna od starosti in dotrajanosti učbenika.

V letošnjem šolskem letu starši za nakup delovnih zvezkov po sklepu sveta staršev poskrbite sami. Lahko se odločite za nakup preko spletnih naročil ali po svoji izbiri v knjigarnah. Izjema je I. triada, za katero se delovni zvezki priskrbijo iz sredstev ministrstva in jih bo naročila šola.

Pri podjetju Mladinska knjiga so pripravili celostni seznam delovnih zvezkov, ki jih potrebujete za določen razred. Ogledate si ga lahko na sledeči povezavi, kjer lahko opravite tudi preprosto spletno naročilo.

Šolske potrebščine, kot so zvezki, pisala in drugi pripomočki, starši kupite sami – če ni na seznamu navedeno drugače.

Učbeniški sklad vodi in ureja Tadej Gregorc.

Za vsa dodatna vprašanja pišite na: tadej.gregorc@3os-celje.si.

UČBENIKI, DELOVNI ZVEZKI IN DRUGE POTREBŠČINE V ŠOLSKEM LETU 2020/2021:

1. RAZRED
2. RAZRED
3. RAZRED
4. RAZRED
5. RAZRED
6. RAZRED
7. RAZRED
8. RAZRED

9. RAZRED