STROKOVNI DELAVCI ŠOLE 2019/20

ZAP. ŠT.

IME IN PRIIMEK

POUČUJE

RAZREDNIK

NALOGE

1.

Natalija ANDERLUH

ŠPO, IP ŠSS, IP IŠO, IP SZZ, NIP ŠPO

prometna dejavnost

2.

Darja BASTL

RP

3. a

3.

Helena BREZOVNIK

RP, NIP TJA

1. b

4.

Andreja CVELFER

RP

5. b

vodja tima II. triade

5.

Matic ČADEJ

OPB

projekt Pogum

6.

Peter ČANJI

TJA, DKE

9. b

7.

Romana DAUGUL

porodniški dopust

8.

Nevenka DEČMAN

RP

5. a

9.

Rajko ĐUDARIĆ

MAT, FIZ, IP MME

10.

Anton GOLNAR

ŠPO, IP IŠN, OPB

fotografiranje

11.

Tomislav GOLOB

ZGO, GEO

8. b

12.

Tadej GREGORC

OPB

urejanje šolske spletne strani, kulturni koordinator, ozvočenje, učbeniški sklad

13.

Damjana KLADNIK

DSP

šolska svetovalna delavka, koordinator RS, zdravstvena vzgoja, vzdrževanje reda

14.

Melita KOSABER

KEM, BIO, NAR, IP POK

6. a

15.

Julija KRAMER

RP, OPB

2. a

16.

Ema KUHAR

RP

4. b

17.

Katarina KURNIK

LUM, TIT, IP OGL, IP OGU, IP OGK, NIP TEH

18.

Špela KRESNIK

OPB

19.

Lavra KUSERBANJ

RP

2. b

20.

Anamarija LAH ŠUSTER

SLJ, ISP, IP RET, IP NI1

7. b

vodja jezikoslovnega tima

21.

Špela LIPUŠ

GUM, OPZ, MPZ, NIP UME, IP GLP

22.

Sanja MARCEN CVAHTE

 RP, OPB, JV

1. a

23.

Matej MOČNIK

TJA, IP NI3

7. c

24.

Alena MUNDA

pomočnica ravnatelja, urejanje oglasnega ekrana

25.

Ksenija NOVAK

projekt tujci

26.

Petra ODLAZEK

2. učiteljica v 1. a, OPB, JV

vodja tima OPB

27.

Monika PAVLOVIĆ

OPB, DSP

28.

Cvetka PEUNIK

OPB, RP, JV

29.

Nadja ROBNIK

RP

4. a

30.

Urška SOTLER

knjižničarka, šolska kronika, splošna podoba šole

31.

Helena ŠKARLIN

OPB

32.

Brina STRAUS

porodniški dopust

33.

Anita ŠMID

RP, OPB

2. c

vodja tima I. triade, mladinski tisk, skupnost učencev

34.

Marinka ŠPAN

MAT, FIZ

6. b

vodja matematičnega tima

35.

Mojca TISOVIC

MAT, IP ROM, NIP RAČ

6. c

računalničarka

36.

Špela UDE

NAR, GOS, BIO, OPB, IP SPH, IP ONA

8. a

organizator šolske prehrane, vodja družboslovno-naravoslovnega tima

37.

Sara URBANIJA

2. učiteljica v 1. b, OPB

38.

Metka VAJDIČ

TJA, SLO

9 .a

39.

Aleksander VERHOVŠEK

ravnatelj, sodelovanje z mediji – bolniška odsotnost

40.

Lucija VRHOVŠEK JANČIČ

ŠPO, IP ŠSP, IP ŠZZ, NIP ŠPO

vodja tima ŠLG

41.

Simona ZUPANČIČ

RP

3. b

42.

Dijana ŽABKAR

SLO

nadomeščanje porodniške

ZUNANJI STROKOVNI DELAVCI

ZAP. ŠT. IME IN PRIIMEK POUČUJE
1. Urška GLAVNIK (OŠ Ljubečna) LUM, IP LS 1, 3
2. Nataša SLAPNIK (Ekonomska šola Celje)                      7. a TJA, NIP N2N
3. Maja JERIČ (Ekonomska šola Celje) OPB, ZGO
4. Lučka REDNAK (GCC Celje) IP ŠI2
5. Yanika Agostina POTOČNIK (1. gimnazija) IP ŠI1
6. Vesna MAROLT PANGERL specialna pedagoginja
7. Naknadno logopedinja
8. Nadja Koštomaj surdopedagoginja
9. Nadja Šturbej surdopedagoginja


OSTALI DELAVCI ŠOLE

ZAP. ŠT. IME IN PRIIMEK NALOGE
1. Tanja PIRNAT poslovna sekretarka
2. Robert JERMAN hišnik
3. Anton LIPIČNIK kuhar
 4. Primož OPREŠNIK kuhar
5. Marija BEZGOVŠEK pomočnica kuharja
6. Melita REDNAK čistilka
7. Jadranka ŽOLGER čistilka
8. Simona BEZGOVŠEK čistilka
9. Bernarda ZAVRŠEK čistilka
10. Štefica ZUPANC čistilka
11. Nataša RAZGORŠEK spremljevalka
12. Suzana JAVŠNIK spremljevalka
13. Sara LEDINEK spremljevalka
14. Jasna PREBIL spremljevalka
15. Ana TOMIĆ informatorka (javna dela)
14. Urša ŠINKOVEC učna pomoč (javna dela)