OBČINSKI PROJEKTI

PROJEKT

KOORDINATOR

NOSILCI

ROK

Evropska vas – koordinacija projekta v MO Celje

Aleksander Verhovšek

tim sodelavcev

vse leto

Pozdrav ptic miru

Andreja Cvelfer

tim sodelavcev

21. september 2019

Mladi podjetniki

Damjana Kladnik

razredniki 5. r., ŠSS

vse leto

Evropska vas

Helena Brezovnik

vsi delavci šole

8. maj 2020

Ambasador kulture

Alena Munda

Alena Munda

vse leto