03 425 14 00 info@3os-celje.si

Delo z nadarjenimi

 

Nadarjenih učencev je v začetku letošnjega šolskega leta 20. V šolskem letu 2022/23 bomo v sodelovanju s starši, strokovnimi in zunanjimi sodelavci izpeljali postopek identifikacije evidentiranih nadarjenih, ki bo potekal predvidoma do januarja 2023.

Za nadarjene in ustvarjalne učence tudi v tem šolskem letu načrtujemo obogatitveni program s prilagojenimi metodami in oblikami dela, s pomočjo katerih bodo učenci lahko razvijali svoje sposobnosti, močna področja, zmožnosti in talente.

Poleg diferenciranih vsebin, ki jih bodo obravnavali pri pouku, jih bomo spodbujali k vključevanju v dodatni pouk, na tekmovanja ter v raziskovalno dejavnost. Prav tako jim bomo ponudili najrazličnejše obogatitvene delavnice (po področjih so zbrane v spodnji preglednici), ki se bodo mesečno, v popoldanskem času, organizirale na šoli ali izven nje (na terenu).

Obogatitveni program za nadarjene učence

Delavnice za krepitev intelekta
Ustvarjalne delavnice
Spirit podjetništvo
Likovne delavnice
Multimedijske delavnice
Športno-gibalne delavnice
Filmske delavnice
Poučne delavnice
Literarne delavnice
Glasbene delavnice
Jezikovne delavnice
Naravoslovne delavnice
Družboslovne delavnice
Fll – first lego league
Kuharske veščine
Socialne veščine
Konfucij
Ntc delavnice
Tabor za ustvarjalne v cšod burja

 

Dostopnost