V primeru razglašene epidemije ali drugih omejitev NIJZ bomo govorilne ure izvajali v skladu s priporočili pristojnih služb – po telefonu in e-pošti.

V času brez posebnih epidemioloških ukrepov bodo v šolskem letu 2021/22 popoldanske govorilne ure TRETJI DELOVNI TOREK v mesecu po šolskem koledarju od 16.00 do 18.00. Dopoldanske govorilne ure bodo vsak teden po spodnjem razporedu, razen v tednu, ko bodo potekale popoldanske GU. Starši se morate na dopoldanske GU učitelju, ki ga želite obiskati, obvezno najaviti vsaj en dan prej.

PREDMETNA STOPNJA

UČITELJ RAZREDNIK PREDMET PROSTOR POP. GU PROSTOR IN ČAS DOP. GU

KRISTINA RADOŠ

JANEŽIČ

6. a SLOVENŠČINA

Učilnica za geografijo

(1. nad.)

TOREK

9.10-9.55

Učilnica za GEO

(1. nad.)

METKA VAJDIČ 6. b

ANGLEŠČINA (+4. a), SLOVENŠČINA

 

Angleška učilnica I

(1. nad.)

PETEK

9.10-9.55

Angleška uč. I

(1. nad.)

 

ROMANA DAUGUL

 

6. c

SLOVENŠČINA,

ZGODOVINA

Slovenska učilnica II

(pritličje)

SREDA

8.20-9.05

Slovenska uč. II

(pritličje)

LEA PODPEČAN 7. a

 

MATEMATIKA

 

Matematična učilnica I

(1. nad.)

PONEDELJEK

11.10-11.55

Matematična uč. I

(1. nad.)

ŠPELA LIPUŠ 7. b

GLASBENA UMETNOST

(+ 4. b in 5. b), NIP-UMETNOST, OIP-GLASBENI PROJEKTI, GLASBENA DELA

 

Glasbena učilnica

(1. nad.)

SREDA

8.20-9.05

Glasbena uč.

(1. nad.)

MELITA KOSABER

 

8. a

KEMIJA, BIOLOGIJA,

NARAVOSLOVJE,

OIP-POSKUSI V KEMIJI

Učilnica za FIKE

(2. nad.)

SREDA

10.20-11.05

Kabinet za FIKE

(2. nad.)

MARINKA ŠPAN 8. b

 

MATEMATIKA, FIZIKA,

OIP-LOGIKA

 

Matematična učilnica II

(1. nad.)

ČETRTEK

10.20-11.05

Matematična uč. II

(1. nad.)

ANAMARIJA LAH ŠUSTER

 

9. a

 

SLOVENŠČINA,

OIP-NEMŠČINA I, II, III

 

Slovenska učilnica I

(pritličje)

SREDA

10.20-11.05

Slovenska uč. I

(pritličje)

TOMO GOLOB 9. b

ZGODOVINA, GEOGRAFIJA

 

Zgodovinska učilnica

(1. nad.)

Ponedeljek

10.20-11.05

Zgodovinska uč.

(1. nad.)

MATEJ MOČNIK 9. c

ANGLEŠČINA

(+ 4. b in 4. c),

 

Angleška učilnica III

(1. nad.)

SREDA

8.20-9.05

Angleška  uč. III

(1. nad.)

ŠPELA UDE 9. a

BIOLOGIJA, NARAVOSLOVJE

GOSPODINJSTVO,

OIP-SODOBNA PRIPRAVA HRANE, OPB

Gospodinjska učilnica

(klet)

PETEK

8.20-9.05

Gospodinjska uč.

(klet)

NATAŠA SLAPNIK

ANGLEŠČINA (+2. in 3. r., 5. a in 5. b)

NIP-NEMŠČINA 4., 5., 6.r.

Angleška učilnica II

(1. nad.)

TOREK

9.10-9.55

Angleška uč. I

(1. nad.)

VESNA KAČIČ

 

MATEMATIKA, TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA, OPB

Matematika III

(2. nad.)

PONEDELJEK

10.20-11.05

Matematična uč. III

(2. nad.)

PETER ČANJI

 

DKE, OPB, JV

 

Kabinet FIKE

(2. nad.)

PETEK

11.10-11.55

Kabinet FIKE

(2. nad.)

MOJCA GODEC

MATEMATIKA

NIP-RAČUNALNIŠTVO

OIP-RAČUNALNIŠKA OMREŽJA, MULTIMEDIJA,

Računalniška učilnica I

(pritličje)

TOREK

12.00-12.45

Računalniška uč. (pritličje)

URŠKA GLAVNIK

LIKOVNA UMETNOST,

OIP-LIKOVNO  SNOVANJE 2,3

Likovna učilnica

(klet)

TOREK

10.20-11.05

Likovna uč.

(klet)

ANTON GOLNAR ŠPORT, OIP-IZBRANI ŠPORT, ŠSS, ŠZZ, NIP-ŠPORT (4. RAZRED), OPB

 

Kabinet ŠPO pri telovadnici

(pritličje)

 

ČETRTEK

9.10-9.55

Kabinet ŠPO

(pritličje)

MAJA JERIČ ZGODOVINA, OPB

Učilnica OPB

(klet)

PETEK

12.050-12.45

Učilnica OPB

(klet)

LUCIJA VRHOVŠEK JANČIČ

ŠPORT (+ 4. c),

OIP-ŠPORT ZA ZDRAVJE, NIP-ŠPORT (4. in 6. RAZRED)

 

Kabinet ŠPO pri telovadnici

(pritličje)

 

TOREK

8.20-9.05

Kabinet ŠPO

(pritličje)

KLARA POLIČNIK OIP-ŠPANŠČINA 1, OPB

Učilnica ISP

(klet)

TOREK

12.50-13.35

Angleška  uč. III

(1. nad.)

KATARINA KURNIK

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA, LIKOVNA UMETNOST

OIP-OBDELAVA GRADIV LES, UMETNE MASE, KOVINE, LIKOVNO SNOVANJE 1, NIP- TEHNIKA

Tehnična učilnica

(klet)

ČETRTEK

12.50-13.35

Tehnična  uč.

(klet)

NATALIJA ANDERLUH

ŠPORT (+5. a), š

OIP- IZBRANI ŠPORT, NIP-ŠPORT

(4., 5.  IN 6. RAZRED)

 

Server soba

(pritličje)

 

 

SREDA

10.20-11.05

Server soba

(pritličje)

 

LUCIJA POLENIK

 

SPECIALNA PEDAGOGINJA

 

Učilnica DSP

(1. nad.)

PETEK

12.00-12.45

Učilnica DSP

ALEKSANDER VERHOVŠEK

RAVNATELJ

 

Pisarna ravnatelja

I. nadstropje

ALENA MUNDA POMOČNICA RAVNATELJA

Pisarna pomočnice ravnatelja

I. nadstropje

DAMJANA KLADNIK SVETOVALNA DELAVKA

Pisarna ŠSS

pritličje

URŠKA SOTLER KNJIŽNIČARKA Knjižnica

RAZREDNA STOPNJA

 

UČITELJ RAZREDNIK DAN URA

BERNARDA JERAJ

PETRA ODLAZEK

1. a PONEDELJEK 7.30–8.15

HELENA BREZOVNIK

SARA URBANIJA

          1. b PONEDELJEK 7.30–8.15
JULIJA KRAMER 2. a ČETRTEK 10.20–11.05
ANITA ŠMID 2. b PETEK 9.10–9.55
DARJA BASTL 3. a PONEDELJEK 9.10–9.55
SIMONA ZUPANČIČ 3. b PONEDELJEK 11.10-11.55
LAVRA KUSERBANJ 4. a PONEDELJEK 11.10-11.55
NADJA ROBNIK 4. b ČETRTEK 11.10-11.55
EMA  KUHAR 4. c TOREK 9.10–9.55
NEVENKA DEČMAN 5. a SREDA 11.10-11.55
ANDREJA CVELFER 5. b SREDA 8.20–9.05
SARA MERNIK OPB Po potrebi in predhodnem dogovoru s starši
TADEJ GREGORC OPB Po potrebi in predhodnem dogovoru s starši
HELENA ŠKARLIN OPB Po potrebi in predhodnem dogovoru s starši