ŠOLSKI PROJEKTI

PROJEKT

KOORDINATOR

NOSILCI

ROK

Božični bazar

Nadja Robnik

vsi delavci šole

6. december 2019

Devetošolci v OPB

A. Šmid, M. Pavlovič

razredniki 9. r.

vse leto

Radi beremo

Urška Sotler

vsi delavci šole

vse leto

Beremo skupaj

Urška Sotler

starši in učitelji

vse leto

Noč branja

Urška Sotler

Tadej Gregorc

po načrtu

NTC center Celje

Aleksander Verhovšek

tim sodelavcev

vse leto

English in Action

Matej Močnik

podtim anglistov

avgust 2019

Ustvarjalne delavnice na šoli

Matej Močnik

Tadej Gregorc

vse leto

London Experience

tim anglistov

tim anglistov

po dogovoru

Povezovanje s srednjo šolo

Aleksander Verhovšek

timi TJA, SLJ, MAT  in drugi

vse leto