V šolskem letu 2019/2020 se bodo učenci lahko preizkusili v naslednjih tekmovanjih v znanju:

 

TEKMOVANJE

 

ŠOL.

REG.

DRŽ.

MENTOR

Cankarjevo priznanje 8., 9. r.

X

X

X

Lah Šuster Anamarija

Cankarjevo priznanje 6., 7. r.

X

 

 

Dijana Žabkar

Cankarjevo priznanje 4. in 5. r.

X

 

 

Andreja Cvelfer

Angleški jezik

X

X

X

Metka Vajdič

Angleški jezik za osmošolce

X

 

X

Metka Vajdič

Nemški jezik

X

 

X

Matej Močnik

Vegovo priznanje

X

 

X

Mojca Tisovic

Logika

X

 

X

Marinka Špan

Logika RS

X

 

 

Darja Bastl

Stefanovo priznanje

X

X

X

Rajko Đudarić

Preglovo priznanje

X

 

X

Melita Kosaber

Geografija

X

X

X

Tomislav Golob

Zgodovina

X

X

X

Maja Jerič

Tehnična vzgoja

X

X

X

Katarina Kurnik

Športna vzgoja

X

X

X

A. Golnar, N. Anderluh, L. Vrhovšek Jančič

Kaj veš o prometu

X

X

X

Matej Močnik

Kenguru

X

 

 

Julija Kramer

Proteusovo priznanje

X

 

X

Melita Kosaber

Hitro računanje

X

 

X

Rajko Đudarić

Vesela šola

X

X

X

Julija Kramer

Roševi dnevi

 

X

 

Metka Vajdič

Razvedrilna matematika

X

 

X

Rajko Đudarić

Bober

X

 

X

Bober

Hitro in zanesljivo računanje

X

Rajko Đudarić

Kresnička

X

 

 

Simona Zupančič

Sladkorna bolezen

X

 

X

Špela Lipuš

Male sive celice

X

 

 

Tomo Golob

Logična pošast

X

 

X

Marinka Špan