03 425 14 00 info@3os-celje.si

Bralno priznanje

O tekmovanju za bralno priznanje

Prvo bralno značko pri nas sta po češkem zgledu osnovala ravnatelj osnovne šole na Prevaljah, pisatelj Leopold Suhodolčan, in profesor slovenščine na tej šoli, Stanko Kotnik.

Učenci III. osnovne šole so že od nekdaj tekmovali za bralno značko, Cicibanovo in Kajuhovo. Skopi pisni zapisi o tekmovanju so na voljo v šolski kroniki, in sicer od leta 1965 dalje, z vmesnimi preskoki.

Tekmovanje za bralno značko se na šoli začne vsako leto 17. septembra, ob dnevu zlatih knjig in obletnici rojstva in smrti slovenskega pisatelja, Franceta Bevka, ter traja do 23. aprila, svetovnega dneva knjige. V maju pripravimo zaključno prireditev, ko nas obišče kulturni ustvarjalec ali skupina. V okviru te dejavnosti potekajo pestre možnosti za motivacijo učencev za aktiven stik z literaturo, predvsem pa želimo priljubiti učencu knjigo in knjižnico.

Osnovni princip tekmovanja za bralno priznanje na III. OŠ Celje je prosti izbor gradiva. Učenci lahko berejo knjige, ki jih sami izberejo, primerne njihovi starostni stopnji in zahtevnosti. Na razredni stopnji opravljajo pogovore o prebranih knjigah učiteljice slovenščine (razredničarke). Kako knjige predstavijo in koliko jih morajo prebrati, se dogovorijo ob začetku šolskega leta. Na predmetni stopnji vodijo tekmovanje za bralno priznanje učiteljice slovenščine. Tudi tu velja princip prostega izbora z določenimi omejitvami, s katerimi se učenci seznanijo ob začetku šolskega leta.

Knjižničarka koordinira tekmovanje za bralno priznanje, je organizatorka zaključne prireditve, nabavlja priznanja in knjižne nagrade ter vodi kroniko o bralni znački. 

Tudi 1. razredi so vključeni v bralno značko, saj celo leto obiskujejo knjižnico, učiteljice in starši pa jim prebirajo knjige, izposojene v šolski ali splošni knjižnici.

 

Dostopnost