03 425 14 00 info@3os-celje.si

Učbeniki, delovni zvezki in druge potrebščine v šolskem letu 2024/2025 
(z rdečo barvo so na seznamih označene spremembe v primerjavi s prejšnjim letom):
Dostopnost