03 425 14 00 info@3os-celje.si

Na šoli je v predzadnjem tednu avgusta potekal tečaj angleščine English in Action, ki se ga je udeležilo 22 učencev od 4. do 6. razreda. 

Poučeval je g. James Dixon, materni govorec angleščine.

Tečaj je potekal vsak dan od 8.20 do 13.35. Učenci so predvsem pilili praktično rabo angleškega jezika, širili svoj besedni zaklad, se urili v javnem nastopanju, krepili skupinsko interakcijo ter poglabljali svoje znanje iz kulture in običajev angleško govorečih dežel. Reševali so različne naloge iz posebnega delovnega zvezka in se pripravljali na zaključno predstavitev, ki je bila namenjena staršem.

V petek, 25 8. 2023, ob 16.00 (glasb. učilnica),  so učenci skupaj z učiteljem pripravili tudi zaključni nastop za starše, kjer so na zanimive in inovativne načine predstavili svoje delo preko celotnega tedna učenja angleščine (skupinski kratki nastopi na treh različnih postajah). Zaključne prireditve se je v imenu tima TJA udeležil Matej Močnik, ki je poskrbel za slikovni material, na nastopu pa je prisostvoval tudi g. ravnatelj.

Matej Močnik

Dostopnost