IZBIRA SREDNJE ŠOLE OZIROMA POKLICA

Srednja šola oziroma poklic mora ustrezati otroku, ne prijateljem, staršem, učiteljem ali pričakovanjem okolice. Izbira naj bo otrokova, ostali pa ga pri tem podpirajmo ne glede na to, da je njegova odločitev morda v nasprotju s pričakovanjem okolice. Da bo otrokova izbira res prava, realna in ustrezna, je že na samem začetku nujno upoštevati ključne dejavnike izbire poklica. Predstavljene so v naslednjih vrsticah.

  • LASTNI INTERESI: Zavedam se svojih močnih interesov. Kaj rad delam samoiniciativno in z veseljem? Kaj imam rad in česa ne maram? S čim se najraje ukvarjam? Kaj me veseli? Kateri šolski predmeti so mi všeč? Katere krožke obiskujem? S čim se ukvarjam v prostem času? O čem veliko vem? Kaj rad berem? O čem rad pripovedujem?
  • OSEBNOSTNE LASTNOSTI: Zavedam se, da so osebnostne lastnosti pomembnejše pri delu kot pri šolanju, a jih je potrebno upoštevati že zdaj, ko izbiram šolo. Kakšen sem kot osebnost? Kako reagiram v določenih situacijah? Kako se znajdem v novih okoliščinah?
  • UČNE NAVADE: Zavedam se, da zahtevnejše šole terjajo veliko napora in sprotnega dela.
  • ŠOLSKE OCENE: Zavedam se, da so točke iz zaključnih ocen 7., 8. in 9. razreda ključne v primeru omejitve vpisa.
  • SPOSOBNOSTI (intelektualne) in ZMOŽNOSTI: Zavedam se svojih sposobnosti in zmožnosti. Vem, v čem so moja močna področja, malo manj močna in šibka področja. Vem, kaj zmorem in česa ne zmorem.
  • USPEŠNO OPRAVLJEN PREIZKUS POSEBNE NADARJENOSTI za nekatere srednje šole oz. poklice (npr. umetniška gimnazija, fotografski tehnik, zobotehnik).
  • POTRDILO O USTREZNI PSIHOFIZIČNI SPOSOBNOSTI za nekatere srednje šole oz. poklice (npr. športni oddelek gimnazije, rudarstvo).

ROKOVNIK ZA PRIJAVO KANDIDATOV IN IZVEDBO VPISA V 1. LETNIK SREDNJE ŠOLE ZA ŠOLSKO LETO 2020/21

ZAP. ŠT.

AKTIVNOST

 

TERMIN

 

 

1

 

INFORMATIVNI DNEVI V SREDNJIH ŠOLAH IN DIJAŠKIH DOMOVIH

petek, 14. 2. 2020, ob 9. in 15. uri

 

sobota, 15. 2. 2020, ob 9. uri

 

2

 

SEZNANJANJE UČENCEV Z VSEBINAMI IN GLAVNIMI ZNAČILNOSTMI RAZPISA ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE, POSREDOVANJE NAVODIL, SVETOVANJE

 

do 13. 2. 2020

 

3

 

PRIJAVA ZA OPRAVLJANJE PREIZKUSA POSEBNE NADARJENOSTI, ZNANJA IN SPRETNOSTI ZA KANDIDATE, KI SE ŽELIJO VPISATI V SREDNJEŠOLSKE PROGRAME, ZA KATERE JE TO POSEBNI VPISNI POGOJ, TER POSREDOVANJE DOKAZIL O IZPOLNJEVANJU POSEBNEGA VPISNEGA POGOJA ZA PROGRAMA GIMNAZIJA (Š) IN EKONOMSKA GIMNAZIJA (Š)

 

do 4. 3. 2020

 

4

 

 

OPRAVLJANJE PREIZKUSOV POSEBNIH NADARJENOSTI, ZNANJA IN SPRETNOSTI TER UGOTAVLJANJE IZPOLNJEVANJA POSEBNEGA VPISNEGA POGOJA KANDIDATOV ZA PROGRAMA GIMNAZIJA (Š) IN EKONOMSKA GIMNAZIJA (Š)

 

med 11. in 21. 3. 2020

 

 

 

5

 

POSREDOVANJE POTRDIL O OPRAVLJENIH PREIZKUSIH POSEBNE NADARJENOSTI, ZNANJA IN SPRETNOSTI TER IZPOLNJEVANJU POSEBNEGA VPISNEGA POGOJA ZA PROGRAMA GIMNAZIJA (Š) IN EKONOMSKA GIMNAZIJA (Š)

 

do 26. 3. 2020

 

6

 

PRIJAVLJANJE ZA VPIS V 1. LETNIK SŠ ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021

 

do 2. 4. 2020

 

7

 

Javna objava številčnega stanja prijav (Internet, MIZŠ)

 

 

8. 4. 2020

 

 

8

 

Javna objava sprememb obsega razpisanih mest (zmanjšanja) in stanja prijav za vpis v SŠ za šolsko leto 2020/2021 (Internet, MIZŠ)

 

 

do 17. 4. 2020

 

9

 

MOREBITNI PRENOSI PRIJAV ZA VPIS V SŠ ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021

Stanje prijav po prenosnem roku

 

do 23. 4. 2020

 

24. 4. 2020

 

10

 

Javna objava omejitev vpisa (Internet, MIZŠ)

 

do 22. 5. 2020

 

11

 

Obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa (SŠ)

 

do 27. 5. 2020

 

12

 

VPIS KANDIDATOV OZIROMA IZVEDBA 1. KROGA IZBIRNEGA POSTOPKA (SŠ)

 

med 16. in 19. 6. 2020 do 14. ure

 

13

 

OBJAVA REZULTATOV 1. KROGA IZBIRNEGA POSTOPKA, SEZNANITEV KANDIDATOV, KI NISO BILI USPEŠNI V 1. KROGU IZBIRNEGA POSTOPKA, Z MOŽNOSTMI V 2. KROGU IN RAZDELITEV GRADIV (SŠ)

 

19. 6. 2020

 

14

 

Objava spodnjih mej 1. kroga izbirnega postopka (Internet, MIZŠ)

 

19. 6. 2020 do 16. ure

 

15

 

PRIJAVA NEIZBRANIH V 1. KROGU ZA 2. KROG IZBIRNEGA POSTOPKA

 

 

24. 6. 2020 do 15. ure

 

16

 

Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka (SŠ)

 

 

29. 6. 2020 do 15. ure

 

17

 

VPIS KANDIDATOV, KI SO BILI USPEŠNI V 2. KROGU

 

 

30. 6. 2020 do 14. ure

 

18

 

OBJAVA ŠE PROSTIH MEST ZA VPIS (MIZŠ)

 

1. 7. 2020 do 15. ure

 

19

 

VPIS NA SREDNJIH ŠOLAH, KI IMAJO ŠE PROSTA MESTA

 

31. 8. 2020