EKSKURZIJE

a) PROJEKTNE IN REDNE EKSKURZIJE

RAZRED VSEBINA   DATUM NOSILEC
1. r. Arboretum, Ljubljana junij 2021 Petra Odlazek
2. r. Vače junij 2021 Darja Bastl
3. r. Astro tabor junij 2021 Julija Kramer
6. r. Prekmurje 22. junij 2021 Metka Vajdič
6. r. Soržev mlin – Nova Cerkev 29. september 2020 Špela Ude
7. r. Jama Pekel 4. maj 2021 Tomislav Golob
7. r. Slivniško jezero 10. maj 2021 Melita Kosaber
7. r. Dolenjska 4. junij 2021 Tomo Golob
8. r. Prelepa Gorenjska 7. maj 2021 Anamarija Lah Šuster
9. r. Koroška 14. maj 2021 Tomislav Golob
9. r. Krapina 7. april 2021 Špela Ude

b) OSTALE EKSKURZIJE

  • Smučanje in pohodništvo (po planu športnih dni)
  • Krajše nekajurne ekskurzije po planu dni: ŠD, ND, KD, TD
  • London (nadarjeni) – anglisti
  • Ustvarjalni tabor na šoli – Monika Pavlović
  • Ekskurzija MEPI – tim MEPI
  • Izlet v Avstrijo (IP, NIP) – Matej Močnik, Nataša Slapnik
  • Zaključne ekskurzije devetošolcev