Šola bo organizirala tudi v tem šolskem letu del pouka za nekatere razrede v obliki šole v naravi.

Organiziranje šole v naravi zahteva veliko priprav, dodatne učitelje in večja finančna sredstva, vendar izkušnje kažejo,
da je to dobra oblika vzgoje, kar nam potrjuje tudi pozitiven odziv otrok in zadovoljstvo staršev.

Vsebine šol v naravi morajo zajeti vsebino dni (ND, TD, KD).

ŠOLE V NARAVI 2019/20

Razred

Vsebina

 

Nosilec

Rok

3. r.

Astro tabor

Julija Kramer

junij 2020

4. r.

Naravoslovna šola (CŠOD Ajda)

Ema Kuhar

11.–13. 9. 2019

5. r.

Letna šola s tečajem plavanja Baška

Nevenka Dečman

2.–6. 9. 2019

6. r.

Zimska šola s tečajem smučanja

Lucija Vrhovšek Jančič

9.–13. 3. 2020

7. r.

Zimska šola s tečajem smučanja

Lucija Vrhovšek Jančič

6.–10. 1. 2020

8. r.

V naravi z naravo

Rajko Đudarić

4.–8. 11. 2019

TEČAJI 2019/20

Razred

Vsebina

 

Nosilec

Rok

1. r.

Tečaj drsanja

Petra Odlazek

23.9.–27.9. 2019

1. r.

Tečaj plavanja

Sara Urbanija

2. 3.– 6. 3. 2020

2. r.

Tečaj drsanja

Julija Kramer

9.9.–13.9. 2019

23.9.–27.9. 2019

3. r.

Tečaj plavanja

Simona Zupančič

2. 3.–7. 3. 2020

5. r.

Kolesarski izpiti

Natalija Anderluh

junij 2020