NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA

 

Nacionalno preverjanje znanja bomo izvajali v 6. in 9. razredih.

Rokovnik opravljanja NPZ:

Datum

 

Dan

Predmet

4. 5. 2022 Sreda Slovenščina (6. in 9. r.)
6. 5. 2022 Petek Matematika (6. in 9. r.)
10. 5. 2022 Torek Angleški jezik in tretji predmet (6. in 9. r.)
31. 5. 2022 Torek Seznanitev z dosežki in vpogled (9. r.)
7. 6. 2022 Torek Seznanitev z dosežki in vpogled (6. r.)

Načrtovanje NPZ-jev: Aleksander Verhovšek, Alena Munda

Organizacija in izvedba: Aleksander Verhovšek, Alena Munda

Delo s starši: razredniki na roditeljskih sestankih (rokovnik roditeljskih sestankov)

Delo z učenci: razredniki in učitelji predmetov, ravnatelj, pomočnica ravnatelja

Plan organizacije izvedbe je priloga LDN

Analize uspešnosti in predlogi ter usmeritve: vodje timov ter učitelji izbranega predmeta

Celotna analiza ter poročilo: Aleksander Verhovšek, Alena Munda