DELO Z NADARJENIMI

 

Nadarjenih učencev je v začetku letošnjega šolskega leta 30. V šolskem letu 2020/2021 bomo v sodelovanju s starši in strokovnimi delavci ter zunanjimi sodelavci izpeljali postopek identifikacije evidentiranih nadarjenih, ki bo potekal predvidoma do januarja 2021.

Za nadarjene učence bomo tudi v tem šolskem letu izdelali individualizirane programe. Poleg diferenciranih vsebin, ki jih bodo obravnavali pri pouku, bomo nadarjene spodbujali k vključevanju v dodatni pouk, pripravam na tekmovanja in tekmovanja na različnih ravneh, raziskovalno dejavnost ter v delavnice za nadarjene, ki se bodo mesečno organizirale v popoldanskem času na šoli ali izven nje na terenu. Nadarjeni bodo imeli priložnost sodelovanja na različnih delavnicah in glede na izražena področja nadarjenosti razvijati svoje sposobnosti, zmožnosti in talente.

 

OBOGATITVENI PROGRAM ZA NADARJENE UČENCE

 

DELAVNICE ZA KREPITEV INTELEKTA

 

BESEDNO-USTVARJALNE DELAVNICE

 

DRAMSKE DELAVNICE

 

LIKOVNE DELAVNICE

 

MULTIMEDIJSKE DELAVNICE

 

ŠPORTNO-GIBALNE DELAVNICE

 

FILMSKE DELAVNICE

 

POUČNE DELAVNICE

 

LITERARNE DELAVNICE

 

GLASBENE DELAVNICE

 

JEZIKOVNE DELAVNICE

 

NARAVOSLOVNE DELAVNICE

 

DRUŽBOSLOVNE DELAVNICE

 

LOGIKA

 

KUHARSKE DELAVNICE

 

KAJ DOGAJA V SREDNJI ŠOLI

 

TABOR ZA USTVARJALNE

ŠOLA V KULTURI