DOPOLNILNI IN DODATNI POUK

Dopolnilni pouk se organizira za učence, ki potrebujejo pomoč pri učenju. Dodatni pouk se organizira za učence, ki pri posameznih predmetih presegajo določene standarde znanja.

 

 

 

 

PONEDELJEK

TOREK

SREDA

ČETRTEK

PETEK

 

 

7.30

 

 

6. RAZRED

DOP MAT

(ga. Špan MA2)

DOP TJA

(g. Močnik AN3)

DOP SLJ

(ga. Žabkar SLJ2) DOD GEO

(g. Golob ZG)

 

 

7. RAZRED

 

DOP MAT

(ga. Špan MA2)

DOD GEO

(g. Golob ZG)

DOP SLJ

(ga. Lah Šuster SLJ1)

 

8. RAZRED

DOP FIZ

(g. Đudarić MA3)

DOD BIO

(ga. Kosaber FIKE)

DOD GEO

(g. Golob ZG)

DOD KEM

(ga. Kosaber FIKE)

DOD ZGO

(ga. Jerič AN2)

9. RAZRED

 

DOD BIO

(ga. Kosaber FIKE)

DOD GEO

(g. Golob ZG)

DOD KEM

(ga. Kosaber FIKE)

DOD ZGO

(ga. Jerič AN2)

 

 

12.50

 

 

6. RAZRED

 

 

 

 

 

7. RAZRED

 

 

 

 

 

8. RAZRED

 

DOP, DOD MAT

(ga. Špan MA2)

        DOD TJA

(g. Močnik AN3)

 

DODSLJ

(ga. Lah Šuster SLJ1)

 

9. RAZRED

 

DOP, DOD MAT

(ga. Špan MA2)

        DOD TJA

(g. Močnik AN3)

DOP SLJ

(ga. Lah Šuster SLJ1)

DOD SLJ

(ga. Lah Šuster SLJ1)