EKSKURZIJE

a) PROJEKTNE IN REDNE EKSKURZIJE

Razred

 

Naslov projekta

Vodja

Čas izvedbe

Sklepni del

1. r.

Elmerjev dan

Simona Zupančič

Vse leto

Razstava

2. r.

Elmerjev dan

Simona Zupančič

Vse leto

Razstava

3. r.

Elmerjev dan

Simona Zupančič

Vse leto

Razstava

4. r.

Na bregu Savinje

Nadja Robnik

Oktober 2021

Razstava

5. r.

Celje v preteklosti

Nevenka Dečman

april 2022

Predstavitev v razredu

6. r.

V deželi štorkelj, kjer sonce vzide najprej

Metka Vajdič

17. junij 2022

Razstava, spletna stran

7. r.

Zibelka slovenske knjige

Tomislav Golob

6. maj 2022

Razstava, spletna stran

8. r.

Prelepa Gorenjska

Anamarija Lah Šuster

20. maj 2022

Razstava, spletna stran

9. r.

Zgornje in srednje Posočje

Tomislav Golob

8. oktober 2021

Razstava, spletna stran