Tvoji drobni prsti so šli čez te liste,
knjiga pa je taka kot prej.
Mehke, bele so strani in čiste,
take, kakršne bile so prej.
Pa vendar to ni več ista knjiga,
in čeprav je taka kot prej.
Hrepenenje tihih ur se v njej prižiga,
tvojo drobno roko slutim v njej.
                                          (K. Kovič)

POVABILO K BRALNI ZNAČKI ZA ODRASLE 2020/2021 

Dragi odrasli bralci III. OŠ Celje (ali tisti, ki boste to še postali), že deveto leto vas prijazno vabimo k sodelovanju v projektu Beremo skupaj: bralna značka za odrasle. Naš namen je spodbujanje bralne kulture, medgeneracijsko branje z našimi najmlajšimi, medsebojna povezanost na področju, ki nam je skupna ter sproščeni pogovori o knjigah. Zato vas vabimo, da v roke primete knjige in odstrete tančice skrivnosti, ki jih zgodbe ponujajo.

Bralnega seznama nismo oblikovali, saj vsakega od vas pritegnejo knjige različnih žanrov. Želimo, da se o knjigah govori, tako po mailu, na FB strani Beremo skupaj ali pa (če bo le situacija to dopuščala) tudi v živo.

Za začetek se prijavite k bralni znački s sporočilom na elektronski naslov beremo.skupaj@gmail.com ali z odgovorom na to elektronsko sporočilo.

Zapišite nam naslednje podatke: ime in priimek bralca, (učenec, ki mu bralec “pripada”, sorodstvena vez, elektronski naslov udeleženca bralne značke.

Vaša naloga je, da do začetka maja 2021 preberete štiri knjige (ali več). Za vsako knjigo nam preko elektronske pošte, na FB  ali v vprašalnik  zapišite naslov in avtorja knjige, oceno knjige od 1 do 5 ter kratko mnenje o knjigi ali slikovno/fotografsko predstavitev prebrane knjige. Veseli bomo tudi kakšnega odlomka ali misli iz knjige.
Vabimo vas, da sodelujete tudi v zaprti skupini odraslih bralcev III. OŠ Celje na FB z naslovom Beremo skupaj.. Poiščite nas na FB in se pridružite!

Bralni potep bo potekal celo šolsko leto in se končal z zaključno prireditvijo v mesecu maju. Kajti …

… branje je enostavno in najcenejše potovanje
in s knjigami se daleč pride.

Vabljeni z branjem okoli sveta!

Knjižničarka: Urška Sotler
Ravnatelj: Aleksander Verhovšek

ARHIV

ZAKLJUČEK BRALNE ZNAČKE ZA ODRASLE V ŠOLSKEM LETU 2012/2013
BOŽIČNO-NOVOLETNA KNJIŽNA ČAJANKA, december 2013

POMLADANSKA KNJIŽNA ČAJANKA, marec 2013
ZAKLJUČEK BRALNE ZNAČKE ZA ODRASLE V ŠOLSKEM LETU 2013/2014
BOŽIČNO-NOVOLETNA KNJIŽNA ČAJANKA, december 2014
ZAKLJUČEK BRALNE ZNAČKE ZA ODRASLE V ŠOLSKEM LETU 2014/2015
BOŽIČNO-NOVOLETNA KNJIŽNA ČAJANKA, december 2015
ZAKLJUČEK BRALNE ZNAČKE ZA ODRASLE V ŠOLSKEM LETU 2015/2016
VALENTINOVA KNJIŽNA ČAJANKA, februar 2017
ZAKLJUČEK BRALNE ZNAČKE ZA ODRASLE V ŠOLSKEM LETU 2016/2017
VELIKONOČNA KNJIŽNA ČAJANKA, marec 2018
ZAKLJUČEK BRALNE ZNAČKE ZA ODRASLE V ŠOLSKEM LETU 2017/2018
KNJIŽNA ČAJANKA S KALIGRAFSKIM PRIDIHOM, marec 2019
PRVE HOBOTNICE ZA MALE BORCE SO ŽE TU!: bralci smo tudi dobrodelni, maj 2019
ZAKLJUČNA PRIREDITEV BRALNE ZNAČKE ZA ODRASLE V ŠOLSKEM LETU 2018/2019
ZAKLJUČNA PRIREDITEV BRALNE ZNAČKE ZA ODRASLE 2020/21