03 425 14 00 info@3os-celje.si

Seznami po razredih

 

 

 

 

Učenci in učenke, ki to želijo, si iz učbeniškega sklada v šoli izposodijo komplet učbenikov. Izposoja je brezplačna, izposojevalnino krije Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Učenci prejmejo učbenike zadnji teden avgusta in prvi dan pouka v septembru. Izposoja učbenikov iz učbeniškega sklada je avtomatska za vse učence šole. 

V šolskem letu 2024/25 bo šola poskrbela za nakup učbenikov za vse učence od 1. do vključno 9. razreda in nakup delovnih zvezkov za učence 1., 2. in 3. razreda. Učenci si pred začetkom šolskega leta celoten učbeniški komplet izposodijo iz učbeniškega sklada in ga ob izteku šolskega leta vrnejo šoli. V učbeniški sklad so praviloma vključeni vsi učenci šole. Če učenci NE ŽELIJO izposoje, to sporočijo v šolsko knjižnico do 28. 6. 2024.  Izposoja učbenikov bo na šoli potekala konec avgusta in na prvi šolski dan.

Ob prejemu morajo učenci učbenike zaščititi s plastičnim snemljivim ovitkom ali ovitkom iz papirja (tudi če je učbenik že ovit), da se zaščiti nalepka s črtno kodo. 

Ob koncu šolskega leta morajo nepoškodovane učbenike vrniti šoli. Za poškodovan, uničen ali izgubljen učbenik je treba poravnati stroške v vrednosti, ki jo določi komisija učbeniškega sklada v skladu s šolskim internim pravilnikom o upravljanju učbeniškega sklada. Višina odškodnine je odvisna od starosti in dotrajanosti učbenika. Vračanje učbenikov bo na šoli junija 2023 potekalo po naslednjem razporedu:

Tudi v prihajajočem šolskem letu starši za nakup delovnih zvezkov po sklepu sveta staršev poskrbite sami. S seznamov so letos umaknjeni delovni zvezki pri predmetih zgodovina, geografija, kemija, biologija in tehnika. Lahko se odločite za nakup preko spletnih naročil ali po svoji izbiri v knjigarnah. Izjema je I. triada, za katero se delovni zvezki in didaktična gradiva priskrbijo iz sredstev ministrstva in jih bo naročila šola.

Šolske potrebščine, kot so zvezki, pisala in drugi pripomočki, starši kupite sami – če ni na seznamu navedeno drugače.

Učbeniški sklad vodi in ureja Tadej Gregorc.

Za vsa dodatna vprašanja pišite na: tadej.gregorc@3os-celje.si.

Dostopnost